“Bartın için meydanlardayız” diyen DİSK, Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlediği basın açıklamalarında 41 işçinin öldüğü Bartın’daki maden katliamı sorumluların hesap vermesini talep etti. DİSK ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliğinde en etkili denetimin işçiler tarafından yapılabileceğini ifade etti.

Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlenen eylemlerde okunan ortak açıklamalarda, Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin çöktüğü vurgulandı. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerin patronların keyfine göre yapıldığına dikkat çekilen açıklamada “Kamusal bir iş sağlığı güvenliği sisteminin bir an önce uygulanması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında bağımsız bir yapı oluşturulmalıdır. İşyerlerinde işçinin denetimi en etkin denetimdir. Bu nedenlerle işçilerin sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır” denildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’nun aralarında olduğu DİSK heyeti, Bartın Amasra’da patlamanın meydana geldiği ocağı Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk ile birlikte gözlemleyerek bilgi aldı. Ardından taziye çadırları ziyaret edildi.