Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) Türkiye genelinde 110 işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. Sosyal-İş, eyleme geçeceklerini açıkladı. Sosyal-İş'in açıklaması şöyle:

Sendikamızla Eğitim Sen arasında devam eden 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde
anlaşma sağlanamamıştır.
Ocak ayında başlayan görüşmelerde, genel ve idari hükümleri içeren birçok maddede
anlaşmaya varılırken, günlük / haftalık çalışma saati, hafta tatili, kıdem ve ücret zammı ile
sosyal ödemelerde mutabakat sağlanamamıştır.
18 Mart 2024 tarihinde yapılan görüşmede de ilerleme sağlanamayınca Eğitim Sen heyetinin
talebiyle Uyuşmazlık Tutanağı tutulmuştur.
Uyuşmazlık sürecinde, sendikamızın sorunları masada çözme, sürecin yapıcı olarak
ilerletilmesi için yaptığı görüşme çağrısı sonrası taraflar 29 Mart 2024 tarihinde tekrar bir araya
gelmiştir. Yapılan bu görüşmede sendikamız tarafından Eğitim Sen yönetimine yeni bir teklif
sunulurken, Eğitim Sen heyeti sendikamızın teklifini değerlendireceğini ifade etmiştir.
Eğitim Sen yönetiminin talebiyle son olarak 19 Nisan 2024 tarihinde bir kez daha görüşme
yapılmıştır. Bu görüşmede Eğitim Sen yönetimi, sendikamızın önerilerine olumsuz yaklaşmış
ve uyuşmazlık maddelerine ilişkin yeni bir teklifleri olmadığını belirtmiştir.
İktidarın enflasyonist politikaları karşısında her geçen gün yoksullaşan emekçilerin, insanca
yaşayabilecek ücret ve çalışma koşulları için mücadele etmesi en başta Eğitim Sen’ in kuruluş
amaçları arasındadır. Kamu emekçileri içinde önemli bir mücadele geleneği olan, toplumsal
mücadele zemininde pek çok kez yan yana geldiğimiz Eğitim Sen yönetiminin kendi
çalışanlarının talepleri karşısındaki tutumunu bu açıdan yeniden gözden geçirmesi
gerekmektedir.
Yetkili kurullarımız ve üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, taleplerimize yanıt
verilene kadar sürecin demokratik eylem zemininde yürütülmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.