Haber: Sabri Kırdar

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi’nin çağrısıyla Sedir Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılan açıklama öncesi 12 yıl önce Gaziantep’te görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Aslan anısına saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunun ardından konuşan SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz;

“Bu gün 17 Nisan, Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün on ikinci yılı.

17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ olarak ilan edip, on iki yıl geçmesine rağmen şiddetin durmadığı aksine arttığı bir dönemde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için başlattığımız mücadele ile ‘Aile hekimliği çalışanları vergide Adalet İstiyor!’ Çarşamba eylemlerinin sekizinci haftasında bir aradayız.

2024 yılının Mart ayının ücretlerini 15 Nisan da alınca ücretlerimizden yapılan haksız ve adaletsiz vergi kesintileriyle her ay düşen ücretlerimiz, artan enflasyon karşısında düşen satın alma gücümüz ve bu duruma karşı başlattığımız haklı eylemlerimizin sekizinci haftasındayız.

Ülke çapında yaptığımız anket sonuçlarına göre sadece Mart ayının ek vergi kesintisinin ortalama 6.500 tl olduğunu, ayrıca ankete katılan aile hekimliği çalışanlarının dörtte birinden ek vergi kesintisiyle birlikte performans kesintilerinin yapıldığını ilan ediyoruz.

Aile hekimliği çalışanları sekiz haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkez(ASM)lerinden eylem yapıyor ama hükümetin haklı talebimize kayıtsızlığı sürüyor.

Çalışanlar ve yıllardır çalıştıklarıyla biriken emekli paralarıyla geçinemeyenlerin yerel seçimlerde hükümete yaptıkları uyarı dikkate alınmalı, çalışanların sırtına yüklenen yüksek vergi kesintilerinden vazgeçilmelidir” dedi.

KAMUDAN YÜKSEK VERGİ MUAFİYETLERİYLE, VERGİ AFLARIYLA BESLEDİĞİNİZ, BÜYÜTTÜĞÜNÜZ BİR AVUÇ ŞİRKETE SAĞLADIĞINIZ DESTEK NE ZAMAN SON BULACAK?

Hükümete de seslenen Şükran İçöz;

“İkinci ayında düşen ücretlerimiz, yapılan ek vergi kesintileri kamudan beslenen hangi şirketten kesiliyor?

Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destek ne zaman son bulacak?” dedi.

VERGİDE ADALET İÇİN ARTIK BİRLİKTE MÜCADELE ZAMANI

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz diyen Şükran İçöz konuşmasını şu sözlerle bitirdi; Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla %15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz

Vergide Adalet İçin Artık Birlikte Mücadele Zamanı

Şimdilik Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele hareketi başlamıştır. Bu talebimiz tüm çalışanlardan hatta gelir düzeyi düşük halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergilerin sınırlandırılması içinde olduğunu bildirmek isteriz.

Talebimiz karşılanana dek tüm ASM de her Çarşamba eylem yapmaya haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız.

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye tüm kamuoyunun destek vereceğine inanıyoruz.