Önemli gelişmelerin yaşandığı 2022 yılının öne çıkanları ve Türkiye tarihi açısından çok daha önemli sayılan 2023 yılına dair değerlendirmelerin, beklentilerin ele alındığı Haftaya Bakış programında bu hafta;

dokuz8haber ve dokuz8TV ortak çalışmaları sonucu 12 başlıkta hazırlanan Almanakları Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Kara ile Gazeteci Bekir Güneş değerlendirdi.

2022 yılında ekonomi alanında yaşananları değerlendiren Mustafa Kara;

"2022'ye krizin ortasında girmiştik. Aralık-Ocak-Şubat ayları ekonomide Türkiye açısından yıkım derecesinde etkiler oluştu. Gıda fiyatlarının fırlaması, konut krizi peş peşe geldi. 2023'e girişimiz de benzer, düzlüğe çıktık diyemiyoruz."

Siyaset alanında öne çıkan gelişmeler için ise 

"En önemli konu altı farklı siyasi gelenekten gelen partinin, ellerinde bir kitapçıkla çıkarak biz bu anayasayı bu sistemi değiştireceğiz demesi oldu. 2022 boyunca otoriter sistemden yana olanlar ile parlamenter sistemden yana olanların mücadelesine tanık olduk. Muhalefet de bu mücadeleden güçlenerek çıkan taraf oldu..."

"HDP ve Kürtler" ile "Ortadoğu ve Kürtler" konulu almanak için değerlendirmede bulunan Mustafa Kara;

"Kürtler ve Ortadoğu açısından pata pat bir seneydi. Herkesin pozisyonunu sağlamlaştırdığı ama değişime yönelik çalışmaların da karşılık bulmadığı bir seneydi. 2023'te bir çözüm mecburi görünüyor. "

Dünya'da 2022 yılı...

"Avrupa, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra belki de ilk defa savaşı bu kadar yoğun hissetti. Amerika için de böyle. Hem Uzak Asya'da hem Ortadoğu'da çatışmaların içerisinde. Tabii bu kapitalizmin içinde bulunduğu krizden kaynaklanıyor. Bir dünya savaşından söz edemeyiz ama savaşın boyutları ve bir soğuk savaştan bahsedebiliriz. Ortadoğu konusunda Suriye, İran'da yaşanan gelişmelerden dolayı umutluyum. Türkiye ise daha demokratikleşme yolunda ilerleyecektir. Türkiye demokrasisi başarılı olursa, Ortadoğu'nun geneli olumlu etkilenecektir.

2022' İnsan Hakları ve ihlalleri...

Hukuksuzluğun "norm" olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Tüm bu yasaklar ile sansür ile ağır bir dönemden geçtiğimiz açık. Düğümün çözüm noktasına yaklaştıkça daha da artacak gibi duruyor. Hak ve özgürlükler bakımından Dünya sıralamasında Türkiye'nin iyi bir imaj çizdiğini düşünmüyorum. Türkiye siyasetinin gösterdiği ve çizdiği imaj 'otoriter ve baskıcı rejimlerin yanında' gibi ama Türkiye bu değil. Gülşen diye bir popçumuzu tutukladık. Aleyna Tilki konseri yasakladık. 

2022'de Kadın hakları

"Kadınlar dünyanın her yerinde en boyun eğmeyen gücü oluşturuyor. İktidarlar da bu sebeple çok daha sertler. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, LGBTİ+ düşmanlığı da bununla ilgili. Sallanan, çürüyen ve dökülen bir erkek iktidarı var ve buna direnç göstermeye çalışıyor. "

Kültür-Sanat alanında 2022 

"İktidar kültürel hegomonyayı kuramadıkça ya da var olanı kıramadıkça en apolitik kesime bile dokunmaya başladı. Recep İvedik gibi Gülşen, Tarkan gibi politik simgelerimiz oldu. Bu bir zorlama."

2022'de Bilim ve Teknoloji alanındaki gelişmeler

"Bilim alanında en önemli gelişme James Webb teleskopunun uzaya gönderilmesi idi. Rusya ve Amerika'nın yanı sıra Çin ve BAE'nin de proje geliştirdiğini görüyoruz. Yeni bir soğuk savaş dönemi gibi kapitalizm, hem Dünya'nın yokoluş tehlikesi hem de madencilik açısından yeniden yüzünü uzaya döndü gibi. 

İnsan ömrünün uzamasıyla mRNA teknolojisinin devrim niteliği ölçüsünde geliştiğini görüyoruz. Bu teknoloji sayesinde en çaresiz görünen hastalık olan kanserin de tedavisinin mümkün olabileceğini görüyoruz. Önemli olan gelişen bilim ve teknolojinin herkese eşit şekilde bölüştürüldüğü ve yararlandığı bir sistemi inşaa etmek."