Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliği değerlendiren Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu, bütün partilerin ortak imzayla AYM’ye gitmesini önerdi. Platformdan yapılan açıklamda seçim ve sandık güvenliğinin ciddi darbe aldığı vurgulandı.

HABER MERKEZİ

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu, Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliği gündemine aldı ve antidemokratik Seçim Kanunu’nun iptali için görevin “Birlikte AYM’ye gitmek” olduğunu vurguladı. Plaftorm, AYM’ye tek bir partinin değil, bütün partilerin birlikte gitmesini, yurttaşların ve sivil toplumun da bu süreci yakından takip etmesini istedi. Sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Seçim Güvenliği Platformu’nda dokuz8HABER’in çağrısıyla kurulan #Seçim2023 Yerel Medya Koordinasyonu da yer alıyor.

Gözden kaçırmayın

Kılıçdaroğlu: Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız Kılıçdaroğlu: Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız

TBMM gündeminde 16 gün kalan ve toplam 32 saat 28 dakika tartışılan bir kanun ile Türkiye’nin seçim sisteminin değiştiğini vurgulayan Seçim Güvenliği Platformu, bu görüşmelerde öne çıkan noktaları şöyle özetledi:

  • Teklifin Komisyon ve Meclis görüşmelerinde muhalefet sözcüleri önemli açıklamalar yaptılar. Ancak, bu açıklamaların kamuoyu ile paylaşılması ve seçmen tabanına ulaştırılması için çaba harcanmadı.
  • Muhtarlarla ilgili maddenin (madde 13) çıkartılması, seçmen kütük işlemlerinin bir yıl önceki kayıtlar üzerinden alınmak yerine üç ay öncesine çekilmesi Meclis’te bir şeylerin değişebildiğinin göstergesi idi. Bunlar dikkate alınıp teklif iyileştirilebilir, partilerin tam katılım sağlaması ve ortak hareket etmesi ile bu antidemokratik teklifin demokratik hale getirilebilmesi için çaba gösterilebilirdi.
  • Genel Kurul tutanakları ve basına yapılan açıklamalar incelendiğinde muhalefet cephesinde iktidarın zaten gideceği havasının yaygın olduğu, bu nedenle değişikliklerin önemsenmediği görüldü.
  • Kanun tekliflerinin açık oylandığı TBMM Genel Kurulu’nda bu Teklif açık olarak oylanmadı ve bir madde hariç vekillerin elektronik oy kullanması sağlanmadı. Böylesi bir değişikliğe neden olanlar kayıtlara geçmemiş oldu.
  • Komisyon aşamasında 14 partinin 8’inin katılmamasına ek olarak, Genel Kurul aşamasına katılan muhalif milletvekili sayısının azlığı dikkat çekti. Bu önemli kanunda yapılacak olan değişiklikler sırasında parti genel başkanlarının Genel Kurulda bulunmaları ve oylamaya katılmaları kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından son derece yararlı olurdu.

“SEÇİM GÜVENLİĞİ CİDDİ DARBE ALDI”

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu, yeni düzenleme ile eski Seçim Kanunu’ndan daha kötü, daha adaletsiz bir seçim sistemine geçildiğini vurgulayarak, seçim süreci güvenliği ve sandık güvenliğinin ciddi olarak darbe aldığını dile getirdi. Platformdan yapılan açıklamada, şöyle denildi: “İl barajı görevi görecek ve birinci partiye imtiyaz sağlayarak, diğerlerinin temsil hakkına el koyacak bir düzenlemenin getirildiğini, kıdemli hakimlerin tasfiye edileceği, daha önce bakanlar ve başbakana getirilen seçim yasaklarından Cumhurbaşkanı’nın muaf tutulduğunu ve Cumhurbaşkanı’nın geçen seçimlerde suistimal ettiği her şeyin böylece kanuni hakkı haline getirilmesini adil ve güvenli bir seçim açısından son derece tehlikeli buluyoruz. 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı’nın (i) kampanya bütçesi, (ii)hazine yardımı (iii) TRT’ye çıkma süreleri, (iv) TV reklamları, (v) kamu kaynaklarının kullanımı gibi pek çok konuda eşitsizliği bizzat uyguladığını hatırlatmak istiyoruz.”

TÜM PARTİLER BİRLİKTE AYM’YE GÖTÜRMELİ

Açıklamada, muhalif siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve yurttaşlara önemli görevler düştüğü ifade edilerek, Cumhurbaşkanı’na seçim yasağı getirilmemesinin Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulandı. Teklifin AYM’ye götürülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Başvurunun tek parti tarafından değil, adil bir seçimin herkesin çıkarına olacağı düşüncesi ile bütün partilerin ortak imzası ile AYM’ye iletilmesinin çok daha değerli olacağını düşünüyoruz. Yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları süreci yakından izlemeli ve görüşlerini siyasi partilere iletmelidirler. TBMM’den geçen Kanun, seçim güvenliği çalışmalarının yerele indirilmesinin ve muhalif tüm siyasi partilerin yerelde birlikte hareket etmelerinin hayati önemini ortaya koyuyor.” denildi.

SEÇİMLER İÇİN YURTTAŞ SEFERBERLİĞİ

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu, seçimlerin adil ve eşit koşullarda yapılması için, içinde bulunduğumuz seçim süreci, seçim günü ve seçim sonrasında bir yurttaş seferberliği yaklaşımıyla hareket edeceklerini duyurarak, “Seçmenlerin seçime katılımını artıracak önlemleri ortaya koymaya, kamuoyu ve siyasi partilerle veri paylaşımı başta olmak üzere iş birliğini geliştirmeye, sandıklara giren oyun aynı şekilde çıktığı, sonuçta halkın iradesinin sandığa yansıdığı bir seçim için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu’nda DİSK, KESK, TMMOB, TTB, SODEV, Alevi Bektaşi Federasyonu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ Mezunları Derneği, Anıtpark Forum, Anti Kapitalist Müslümanlar, Demokrasi İçin Birlik, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Seçim 2023 Yerel Medya Koordinasyonu, Sensiz Olmaz Hareketi ve Yurttaş Girişimi yer alıyor.