İzmir 4. İdare Mahkemesi, 15 Haziran'da mahalle sakinlerince açılan davaya ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, "Harmandalı Çöplüğü" olarak bilinen çöp sahasında stoklama işleminin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla 26 Nisan 2022'de yapılan başvurunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından reddedildiğine ve bunun üzerine dava açıldığı anımsatıldı.

Çöp sahasında düzensiz çöp stoklanması nedeniyle toprak kayması hareketlerinin devam ettiğinin ve söz konusu afet nedeniyle yollarda ve evlerde hasarların meydana geldiğinin yer aldığı kararda şunlar kaydedildi:

"Sahanın üst kotuna atık depolandıkça tehlikenin büyüdüğünün, toprakta oluşabilecek ani bir kırılma sonucunda sahanın kuzeybatısında yer alan yerleşim yerine atıkların akma tehlikesi bulunduğunun, davalı idarece heyelan riskinin azaltılabilmesi amacıyla yapıldığı belirtilen drenaj, kanal kazılması, yeraltı su seviyesinin düşürülmesi gibi işlemlerle diğer mühendislik önlemleri alınarak heyelanın önüne geçilemeyeceğinin davalı idarece bilimsel danışmanlık hizmeti alınan öğretim üyesi tarafından hazırlanan raporla da ortaya konulması karşısında, çöp stoklama işleminin durdurulması ve sahada gerekli can ve mal güvenliği önlemlerinin alınması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verildi."

Kararda ayrıca, istinaf yolunun açık olduğu da bildirildi.

- Dava süreci

Çöp depolama alanının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar ve mahalle sakinleri 15 Haziran'da Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle idare mahkemesinde başvurmuştu.

İzmir 4. İdare Mahkemesinde aynı gün görülen duruşmada, çöplüğe ilişkin bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunulmuş, yetkililer de savunmalarını mahkemeye sunmuştu.(AA)