Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınarak yerine kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı. “Demokrasinin temeli seçme ve seçilme hakkına saygıdır” başlıklı açıklamada, “31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Hakkâri Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında 3 Haziran 2024 tarihinde gözaltına alınmış, aynı zamanda İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkâri Valisi, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Yapılan bilgilendirmeden, Mehmet Sıddık Akış hakkındaki iddiaların, mahalli idareler seçimleri öncesine dayandığı, hakkında 2014/173 esas sayılı bir kovuşturma bulunduğu, ayrıca yeni tarihli bir başka soruşturma daha açıldığı ve söz konusu kovuşturma ile soruşturmanın görevden uzaklaştırılma kararına esas alındığı anlaşılmaktadır” denildi. 

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçilme yeterliliğine engel olarak görmediği 2014 esaslı dosyanın seçildikten sonra da başkanlığa engel olmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Söz konusu kovuşturma devam etmekteyken, hemen hemen aynı suçlamaları içerdiği anlaşılan yeni soruşturma açılması ve henüz detayları tam olarak bilinmeyen bu soruşturmaya dayalı olarak masumiyet karinesi göz ardı edilerek bir ilin belediye başkanının görevden alınması, demokrasinin temeli olan seçme ve seçilme hakkına ölçüsüz bir müdahale anlamına gelmektedir.

SEÇMENİN İRADESİ GÖZETİLMEDİ

Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ıncı maddeleri İçişleri Bakanı’na, Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması kararı verebilmesine imkân tanısa da Kanun’un yalnızca ‘görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması’ koşulunu aradığı göz ardı edilmemelidir. Yasal düzenleme uyarınca; Belediye Meclisince, kendi üyeleri arasında yapılacak oylama ile yeni başkan ataması beklenilmeden bakanlık tasarrufu ile Vali’nin atanmış olması, takdir yetkisinin, seçmenin iradesi gözetilmeden kullanıldığının da bir göstergesidir” ifadelerine yer verildi. 

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVE İADE EDİLMELİ

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi: “Yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği, İçişleri Bakanlığı verdiği karardan derhal vazgeçerek belediye başkanını görevine iade etmeli; Belediye Kanunu’na 2016 yılında eklenen düzenleme değiştirilmeli, yargı kararı olmaksızın seçme ve seçilme hakkına müdahale anlamına gelecek uygulamalardan uzak durulmalıdır.”