Türk-İş üyesi işçiler, Türkiye genelinde sokağa çıkarak kıdem tazminatının gasbına karşı eylem yaptı.Türk-İş üyesi işçiler, kıdem tazminatı hakkının gasbedilmesine karşı Türkiye genelinde so...

Türk-İş üyesi işçiler, Türkiye genelinde sokağa çıkarak kıdem tazminatının gasbına karşı eylem yaptı.

Türk-İş üyesi işçiler, kıdem tazminatı hakkının gasbedilmesine karşı Türkiye genelinde sokağa çıktı. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasada yer alan güvencesiz çalışma ve kıdem tazminatının gasbını içeren düzenlemeye tepki gösteren Türk-İş üyeleri mücadele çağrısı yaptı. Eylemlerde ortak metin okundu.

KOCAELİ

Türk-İş Kocaeli İl Temsilciliği, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nunda kabul edilmesine dair basın eylem gerçekleştirdi.Türk-İş Kocaeli İl Temsilciliği önünde gerçekleştirilen eyleme konfederasyona bağlı şube başkanları ve temsilciler katıldı. Burada konuşan Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi ve Türk Metal Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, yıllardır karşı durdukları esnekleşme ve güvensizleştirme tartışmalarının tekrar gündeme geldiğini söyledi."İstihdam Paketi" adı altında kamuoyuna sunulan düzenlemenin uzun vadede güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu söyleyen Yıldız, "25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere 'İstihdam kolaylığı sağlayacağı' iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt-üst olmasına neden olacaktır. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor" dedi.Meclis'deki söz konusu düzenlemenin "İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme" düzenlemesi olduğunu söyleyen Yıldız, "Bugün rüzgâr eken yarın fırtına biçecektir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt çok net olacaktır. Mücadelemizle işçi aleyhine yapılan düzenlemelere asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İZMİR

İzmir'de Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği önünde yapılan basın açıklamasına Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanları katıldı."Maden işçisi yalnız değildir", "Birleşe birleşe katılacağız", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganlarının atıldığı açıklamada maden işçilerinin direnişi selamlanırken geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren kargo işçisi de anıldı.Basın açıklaması öncesi Türk-İş Ege Bölge Başkanlığı'na Süleyman Yıldırım'ın yaşamını yitirmesinin ardından yerine Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal'in vekaleten geçtiğini duyuran Teksif İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy ayrıca Torbalı'da Selüloz-İş'te örgütlenen ve Oral ambalaj fabrikasında işten atılan işçilerin direnişi ile dayanışma çağrısı yaptı.Aksoy, istihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenlemenin uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu söyleyerek, "İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. Türk-İş yıllardan beri esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir" dedi.İşçilerin kayıt dışı çalışma nedeniyle ağır bedeller ödediğini ifade eden Aksoy, "Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkum edilemez" diye konuştu.Meclis'deki söz konusu düzenlemenin "işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme" düzenlemesi olduğunu söyleyen Aksoy "İşçinin bu düzenlemeye karşı vereceği yanıt nettir; mücadele, mücadele" dedi.

ANKARA

Ankara'daki Türk-İş Genel Merkezi önünde yapılan açıklamada "Kölelik yasasına hayır" sloganı atıldı.Burada konuşan Türk Metal Sendikası Ankara 3 No'lu Şube Başkanı Nihat Zengin, "istihdam paketi" adı altında kamuoyuna sunulan düzenlemeye tepki gösterdi. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenlemenin aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına neden olacağını belirten Zengin, "Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu biliyoruz. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor" dedi.

DİYARBAKIR

Türk-İş Diyarbakır 7. Bölge Temsilciliği de torba kanun teklifindeki düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Temsilcilik önünde düzenlenen açıklamada, düzenlemenin güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu söylenerek, işçinin emeğinin sermayenin sömürüsüne bırakıldığı belirtildi.

ADANA

Türk-İş 4. Bölge Temsilciliği, Meclis Plan Bütçe Komisyon'unda görüşülmeye devam eden güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışmayı ön gören torba kanun taslağına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Bayrak Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, hazırlanan ortak metni okudu.

MERSİN

Türk-İş Mersin Temsilciliği de konuya dair sendika binası önünde açıklama yaptı. Açıklamaya konfederasyona bağlı sendika üyeleri katıldı. "Kölelik yasasına hayır" pankartının açıldığı açıklamada, "İşçiler el ele genel greve" ve "Ankara, Ankara duya ayak seslerini, bu gelen işçilerin sesi" sloganları attı. Eylemde konuşan Türk-İş Mersin İl Temsilcisi İrfan Gültekin, konfederasyonları tarafından hazırlanan ortak metni okudu.