Türkiye genelinde 100 bin hekim ve sağlık çalışanı, TBMM’de bugün görüşülecek özlük haklarına ilişkin kanun teklifini protesto için iş bırakırken, Ankara'daki eylemin adresi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önündeydi. Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hekim Birliği Sendikası, DEV-Sağlık İş Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Ankara Diş Hekimleri Odası, Demokratik Sağlık Sendikası destek verdi.

DİSK: Asgari ücret zammı hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldı DİSK: Asgari ücret zammı hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldı

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, sekiz aydır hakları için eylemler düzenlediklerini belirterek "Özlük haklarıyla ilgili hekimler ve emekli hekimler yoksulluk sınırının altında ve açlık sınırının altında ücretlerle geçinmek zorunda bırakılıyor. Tüm sağlık meslek grupları da aynı şekilde sağlıkta şiddetin çözülmesi, malpraktisin gerçekten yaşanmaması ve yeterli insanca yaşayabileceğimiz ücretlerin verilmesi için meslek örgütleri eylemlerine devam ediyor. Sonuç alıncaya kadar da bırakmayacağız" dedi.

“BUGÜNKÜ G(Ö)REV EYLEMİMİZ BİR İTİRAZDIR”

Aylardır "Beyaz Yürüyüş, Beyaz Görev, Beyaz Nöbet, İş Bırakma" eylemleriyle seslerinin duyulmasını isteyen ama son çıkan yasalara bakıldığında seslerinin duyulmadığını ifade eden sağlıkçılar "Bugünkü G(ö)REV eylemimiz bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar tüm hekimler hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz" dedi.