Yeni dönemde yayınlanacak Roman Strateji Eylem Planı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması için 48 sivil toplum örgütü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrı yaptı. Dernekler #SoylecekSozumuzVar sloganıyla, kampanya başlattı.

48 Roman kitle örgütü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Roman Strateji Eylem Planı'nın birinci ve ikinci aşamaları ile ilgili hedeflerin hangi oranda gerçekleştiğine yönelik bilginin paylaşılmadığını hatırlatarak yeni eylem planı öncesi ise kendileri ile de görüşülmesini istedi.

3c82a347-1e98-41bb-afc5-b5010a1948f2

48 örgütün ortak açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) kapsamında, 1. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2. Aşama Eylem Planı (2019-2021) hazırlandı ve uygulandı. Ancak, her iki eylem planının hedeflerinin hangi oranda gerçekleştiği ve temel insan haklarına erişimde yaygın ayrımcılık yaşayan Romanların durumunda yarattığı değişime ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşılmadı.

Uygulanan eylem planlarının süresinin bitmesi üzerine, Bakanlığınız yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda yeni bir eylem planının hazırlandığı ve yakında resmi olarak yayınlanacağı bilgisi kamuoyu paylaşılmıştır.

İnsan haklarına yönelik eylem planları için temel kriterler; Eylem Planı ilgili tüm öznelerin etkin katılımı ile hazırlanması, hedefler sorunun çözümüne yönelik, gerçekçi ve ölçülebilir olması, her bir hedef için sorumlulukların açıkça tanımlanması, hedefler için yeterli bütçe ayrılması ve Eylem Planı’nın uygulanmasını izlemek üzere öznelerin de katılımı ile bir mekanizma kurulmasıdır.

3. Eylem Planı’na ilişkin kamuoyuna yapılan açıklamalar bizi endişelendirmektedir. Bakanlığınız bugüne kadar hazırlanmakta olan eylem planına ilişkin sivil toplum kuruluşlarından (STÖ) herhangi bir geri bildirim almamıştır. Geçmiş dönem eylem planlarında yaşanan sorunlarının yeniden yaşanmaması için konunun öznesi olan Romanların sürece katılımının sağlanması ve görüşmelerinin alınması büyük önem arz etmektedir.

Romanların sürecin tüm aşamalarına katılımını sağlamak ve STÖ’lerin geri bildirimlerini almak uygulanabilir, sorunların çözümünde etkili olacak bir eylem planı oluşturulmasını destekleyecektir.

Meslek odalarından 60 gündür cezaevinde olan Gezi tutukluları için çağrı: Serbest bırakın! Meslek odalarından 60 gündür cezaevinde olan Gezi tutukluları için çağrı: Serbest bırakın!

Biz, aşağıda imzası olan sivil toplum örgütleri olarak; Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hangi aşamada olduğu bilgisinin kamuoyu ile paylaşılmasını, yayınlanmadan önce geri bildirimlerin toplanmasını ve sorunun öznelerinin sürece dahil edilmesini talep ediyoruz.

İmzacı Sivil Toplum Örgütleri
1. Aktif Gençlik ve Kadın Katılımı Derneği
2. Ankara Çağdaş Romanlar Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği

3. Ataşehir Anadolu Yakası Roman Eğitim Gönüllüleri Kültür Dayanışma Ve
Yardımlaşma Derneği
4. AZ- 81 Spor Kulübü Derneği
5. Balıkesir Edremit Körfez Roman ve müzisyenler Derneği
6. Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu
7. Balkan Roman Göçmenleri Eğitim, Kültür, Araştırma Ve Yardımlaşma, Dayanışma
Derneği
8. Çekmeköy Romanlar Derneği
9. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Derneği
10. Dom Gençleri Koruma Derneği
11. Dom Toplulukları Ayrımcılıkla Mücadele Derneği
12. Edirne Roman Hamalları Eğitim Kültür Araştırma, Yardımlaşma Ve Dayanışma
Derneği
13. Enez Romanlar Derneği
14. Eski Hükümlüler Derneği
15. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
16. Genç Düşünce Enstitüsü
17. Hatay Dom Kadınlar Derneği
18. İpsala Romanlar Derneği
19. İstanbul Anadolu Yakası Roman Kültür ve Dayanışma Derneği
20. İstanbul Roman Hakları Federasyonu
21. İstanbul romanları eğitim kültür sanat ve Spor kulübü derneği
22. İzmir Çağdaş Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
23. Kardeş Çingene Halkı Kültür Dayanışma Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği
24. Keşan 700 Evler Sosyal Konutları Kalkındırma Ve Dayanışma Derneği
25. Keşan Batı Trakya Müzisyenleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
26. Keşan Çağdaş Romanlar Derneği
27. Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu
28. Keşan Zerlanis Görsel Sanatlar ve Kültür Araştırmaları Derneği
29. Kırklareli 39 Roman Gençlik Spor Derneği
30. Kıyıkoy Romanları Yaşatma, Dayanışma Derneği
31. Malkara Roman Kültürü yaşatma ve dayanışma derneği
32. Marmara Roman Dernekleri Federasyonu
33. Mersin Romanlar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği