Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

Tüm Makaleleri

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

Prof. Dr., TTB Pandemi Çalışma Grubu

Omicron’dan sonra salgının seyri ve aşıların güvenliliği

Yakınma ve bulgularda boğaz ağrısı, burun akıntısı, baş ağrısı önceki varyantlara göre daha sık görülüyor. Nezle veya basit rinovirus hastalığı gibi geçirenler büyük orandadır. Toplumda aşılanma oranı...

21. yüzyılda devleşen utanç: Çocuk istismarı – 2

Çocuk İstismarı, 4 gruba ayrılmaktadır: 1-Fiziksel Çocuk İstismarı 2-Cinsel Çocuk İstismarı 3-Duygusal Çocuk İstismarı 4-İhmal