Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinde konuşan HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, “’Parmağını göster, özele git.’ Neredeyse kamu hasta neleri önüne trafik levhası gibi levha asmak lazım. Sıra bulamadıysa 500 metre ileride özel hastane var. Buna dönüşüyor. Velev ki randevu için ultrason için gün alınıyor, tomografi için gün alınıyor. Şehir hastanesi başta olmak üzere birçok hastane, kamu-özel iş birliğiyle özele dönüşmüş zaten. Özellikle şehir hastanelerinde görüntüyü özel şirketler çekiyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülüyor. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın 2023 bütçeleri görüşülüyor. 

HDP Grubu adına komisyonda konuşan HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz şunları söyledi:

“Türkiye 'deki bütçenin mevcut durumu ne? yaşam ne? Ona bakmak lazım. Bir ülkede kutuplaştırma, giderek şiddetin arttığı, giderek yoksulluğun, işsizliğin arttığı, giderek insanların çaresiz bir hâle dönüştüğü bir dönemde sağlıktan söz etmek çok zor. Siz de belirttiniz hastaneler var, hastanelerde banyolar var, tuvaletler var, yataklar var, yataklar temizleniyor ama insanların evinde içme suyu problemi var, insanların deterjan almasında sorun var. İnsanların barınmasında sorun var. Çocuklar okulda bayılıyorlar, çocuklar sabahleyin okula giderken kahvaltı için ne verilecek bunlar düşünülüyor Karşımızda halk sağlığı hocamız da oturuyor, işsizlik varsa, yoksulluk varsa, kötü çalışma koşulları varsa, güvence sizlik varsa siz bütün hekimleri gönderseniz çözüm bulamazsınız.

Bakan Dönmez: Bu yılın ilk 8 ayında 37 bin 657 abonenin doğal gazı borcu nedeniyle kesildi Bakan Dönmez: Bu yılın ilk 8 ayında 37 bin 657 abonenin doğal gazı borcu nedeniyle kesildi

Siz korumayı, önlemeyi öncelikli olarak almazsanız; tedaviyi öncelikli olarak alırsanız ve bu tedavi edici hizmetlerde performansa dayalıysa, hasta müşteri gibi görülüyorsa hastanelerde işletmeye dönüşüyor. Müşteri-işletme arasındaki çalışan herkes de giderek o çarkın içinde performansa, primse bir şekilde eziliyor, çalışma barışı bozuluyor. Böyle bir sağlık ortamındayız.

İNSANLAR TÜRKİYE'NİN BELLİ BÖLGESİNDE ‘YEŞİL KART’ DİYE TANIMLANAN SAĞLIK HİZMETİ ALIYOR

Diğer bir ortam ne? Ya, sağlık ortamında, baktığımızda, vergiler adil toplanmıyor. En dipte olanlar, en yoksul olanlar en fazla vergiyi verenlerdir; en çok kazananlar, en çok zengin olanlar en az vergi verelerdir. Bu da tümüyle sağlıksız ve giderek de tümüyle toplumun aleyhine dönüşmektedir, yoksulların aleyhine dönüşmektedir, bölgeler arası eşitsizliğe dönüşmektedir. Yani siz çok iyi biliyorsunuz, burada verileri açıkladık, hâlâ Türkiye'nin belli bölgesinde ‘yeşil kart’ diye tanımlanan bir başlık altında insanlar sağlık hizmeti alıyor ve onlar tümüyle zaten özel sektörden yararlanamıyorlar.

Siz hekimlerle ilgili, meslek hastalığıyla ilgili burada çok kez bazı şeyleri söylediniz, yaşama geçmedi; organizasyon, koordinasyon açısından geçmedi. Bazı şeylerde sizin de yeni istem nedeniyle, Bakanlığın öngördüğü, yapması gereken şeyler uygulamaya geçmiyor. Bu da sistemin tek elden yönetilmesi, aslında sağlığı da tümüyle etkiliyor. Ve bütçe bu şekildeyken, ülke fotoğrafı bu şekildeyken sağlıktan söz etmek imkânsız oluyor.

“PARMAĞINI GÖSTER, ÖZELE GİT”

‘Parmağını göster, özele git.’ Neredeyse kamu hasta neleri önüne trafik levhası gibi levha asmak lazım. Sıra bulamadıysa 500 metre ileride de özel hastane var veya 1 kilometre ileride özel hastane var. Buna dönüşüyor. Velev ki randevu için ultrason için gün alınıyor, tomografi için gün alınıyor. Hele hele ki her hastane, şehir hastanesi başta olmak üzere birçok hastane, kamu -özel iş birliğiyle özele dönüşmüş zaten. Özellikle şehir hastanelerinde görüntüyü özel şirketler çekiyor.”