İzmir'de kanser hastası Nurdan Yücemen, SGK'nın ödemediği 46 bin 624 TL'lik ilaç için dava açtı. 'İhtiyati tedbir' başvurusu sonrası mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar ilacın parasını SGK tarafından ödenmesine hükmetti. 

Yücemen’in tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) karşılanan ilaçların etkili olmadığı saptandı. Tetkiklerin ardından Yücemen’e ‘pembrolizumab’ etken maddeli akıllı ilaçlardan yazıldı.

Ancak SGK, ilacı Sağlık Uygulama Tebliği geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle karşılamadı.

Ayda 2 doz kullanılan ilacın 46 bin 624 TL’li masrafını ödeyemeyen Yücemen, avukatları Halil İbrahim Karaağaç ve Mehmet Onur Özkılınç aracılığı ile mahkemeye başvurdu.

Yücemen’in kanser tedavisinde kullanılacak başka bir ilacı olmadığını belirten 2 avukat, yaşam hakkının kutsallığı gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdı. 9’uncu İş Mahkemesi’nde açılan dava görülmeye başladı.

İlacın dava sonuçlanıncaya kadar SGK tarafından karşılanması için ‘ihtiyati tedbir’ başvurusu da yapıldı.

Talebi uygun bulan mahkeme, 12 Ekim’de dava sonuçlanıncaya kadar ilacın parasını SGK tarafından ödenmesine hükmetti. Kararda, ‘ihtiyati tedbir’ talebinin teminatsız olarak kabulüne karar verildi.

‘Pembrolizumab’ etken maddeli ilacın hekimin uygun gördüğü tedavi süresince, gerektiğinde sorumlusundan alınmak üzere, kesinti yapılmaksızın hastanelerin onkoloji bölümünden karşılanmasına hükmedildi.

Kararda ayrıca Yücemen’in hastalığına ilişkin Türkiye’deki standart tedavi ilaçlarının kullanılması halinde bu durumun sağlığını bozup, bozmayacağı ile ilgili değerlendirmeyi içeren tıbbi raporun alındığı tarihe kadar söz konusu ilacın parasının SGK tarafından karşılanması gerektiği belirtilerek, “Ara kararın taraflara tebliğine, itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi” denildi.

"BÜTÜN KANSER HASTALARININ KARŞILANMAYAN İLAÇLARI ALMA ŞANSI VAR"

Müvekkili Nurdan Yücemen’in 3’üncü derece kanser hastası olduğuna dikkati çeken avukat Halil İbrahim Karaağaç,  şöyle konuştu:

Aylık kullanması gereken 2 doz ilaç var. Bu ilacın maliyeti yüklü. Tedavide karşılayabildiği miktarını karşıladı ancak yetişemediği durumda bize başvurdu. Konuyu yargıya taşıdık.

Mahkeme yerinde bir karar verdi. Bütün kanser hastalarının, SGK tarafından karşılanmayan ilaçları alma şansları var.

Mahkemenin kararını olumlu buluyoruz. Bir anayasa devleti olduğumuz da böylelikle tescillenmiş oldu.Mahkeme kararının emsal olduğunu vurgulayan avukat Mehmet Onur Özkılınç da “Benzer durumu yaşayan hastalara, umut olmasını temennin ederim. Müvekkilimiz adına davanın sonunda da olumlu bir sonuç alacağımıza eminim. Karardan ötürü çok mutluyuz” diye konuştu.