27.07.2021, 15:39

Japonya’da biyoekonomide hangi araştırmalar yapılıyor?

Japonya'daki araştırma ve geliştirme harcamaları 2017'de gayri safi yurtiçi hasılanın % 3,2'sini oluşturuyordu. 19. yüzyılın ortalarından bu yana, çoğu sanayi ile yakın ilişkili, yaklaşık 775 üniversite kurulmuştur. Almanya'da olduğu gibi ulusal olarak organize edilmiş araştırma kuruluşları yoktur. Bununla birlikte, hükümet hem ulusal hem de uluslararası ağları geliştirmek için araştırmada merkezi yapılar oluşturmaya çalışıyor.

Tokyo, Kobe, Kyoto veya Osaka gibi üniversiteler biyoekonomide önemli bir rol oynamaktadır, ancak Japonya'daki hiçbir üniversite araştırma merkezi açıkça biyoekonomiye adanmamıştır. Sadece Tokyo Üniversitesi'nde bitki ve hayvan yetiştiriciliği, gıda, tarım ve ormancılık, deniz biyolojisi ve ekosistemler üzerine araştırma yapan çok sayıda grubun bulunduğu Ziraat Fakültesi'nin ana ekseni, biyoekonomi konuları etrafında dönüyor. Diğer fakülteler, biyoyakıtlar ve biyotemelli materyallerin yanı sıra farmasötik araştırmalarla ilgilenmektedir.

Deniz kaynaklarının kullanımı, Ulusal Balıkçılık Üniversitesi ile birlikte Japonya'da balıkçılık araştırmalarında lider olan Tokyo Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Üniversitesi'ndeki araştırma odağıdır. Kobe Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yengeç kabuklarından biyoyakıt üretmeyi başardılar. Ayrıca biyoyakıtları hedefleyen, IHI Corporation ile ortaklaşa yürütülen tatlı su yosunlarının yetiştirilmesidir. Biyoekonominin su kaynaklarına ek olarak, karasal kaynaklar da araştırmanın merkezindedir, çünkü Deniz Bilimleri Fakültesi'nin yanı sıra bir Ziraat Fakültesi de bulunmaktadır. Ayrıca, Japonya'da tarım, buna uygun olarak uzmanlaşmış bir dizi teknik kolejin çalışma alanıdır.

Genel olarak, biyokütlenin kullanımı ve ilgili süreçler ve gerekli enzimler, aynı adı taşıyan kuzeydeki Sendai'deki Tohoku ve Hokkaido üniversiteleri de dahil olmak üzere birçok üniversitede araştırma konularıdır. Mie Üniversitesi Biyo-Kaynaklar Fakültesi, satışa uygun olmayan artık malzemelerin kullanımına odaklanır, ancak aynı zamanda tarım, balıkçılık ve ormancılığın tüm yelpazesini sürdürülebilirlik açısından inceler. Biyoekonomi sektöründe ilgili faaliyetleri olan diğer Japon üniversiteleri Hiroşima, Ibaraki, Kindai ve Tottori üniversiteleridir.

Japonya'da ulusal araştırma kuruluşları bulunmamakla birlikte, üniversite dışı seçkin araştırma kurumları vardır. Sürdürülebilir Kaynak Bilimi Merkezi, 2013 yılından beri ünlü Riken Araştırma Merkezi'nde yer almaktadır. Çalışma gruplarındaki araştırmacılar, çalışmalarıyla kaynaklar ve enerji açısından sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Diğer bir odak noktası ise biyomalzemelerdir. Tarımda uygulama, 200'den fazla çalışanıyla Japonya Uluslararası Tarım Bilimleri Araştırma Merkezi (JIRCAS) tarafından araştırılmaktadır. Gıda güvenliği misyonlardan biridir. Transgenik pirinç ve polen alerjisine karşı bir aşı da dahil olmak üzere gıda ve tarım, 2016'dan beri Ulusal Tarım Bilimleri Enstitüsü'nü (NIAS) de içeren Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü'ndeki (NARO) bilim adamlarının odak noktasıdır.

Ülkedeki çeşitli merkezlere yayılmış olan Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü (FFPRI), ormancılıkta uzman olarak kabul edilmektedir. Araştırma alanlarından ikisi biyobazlı kimyasallar ve ahşaptan yapılan malzemelerdir. Balıkçılık Araştırma Ajansı (FRA), Japonya geneline yayılmış on tesisi ile balıkçılık araştırmalarında kilit bir rol oynamaktadır.

Ulusal İleri Endüstri, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (AIST), ülkedeki en büyük kamu araştırma merkezlerinden biridir. Burada araştırmacılar, diğer şeylerin yanı sıra biyotemelli ve çevresel olarak uyumlu kimya ve yenilenebilir enerjiler için çözümler üzerinde çalışıyorlar. Bu amaçla, yaklaşık 2.300 bilim adamının bir biorafineri araştırma merkezine ve gösteri tesislerine erişimi var. Yenilenebilir enerjiler - ayrıca biyokütleden - özellikle yarı devlet Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Örgütü'nün (NEDO) faaliyet alanını tanımlamaktadır. 1

(Gelecek hafta: Japonya’nın biyoekonomi stratejisi ve eleştiriler)

1 Japonya Biyoekonomisi. (2020, 28 Aralık) https://biooekonomie.de/en/topics/in-depth-reports-worldwide/japan adresinden 8 Mayıs 2021 tarihinde alıntılanmıştır.

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.
DOLAR
EURO
STERLIN
ALTIN
BIST

Gelişmelerden Haberdar Olun

@