İnfaz düzenlemesinin ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler çerçevesinde İnfaz Hakimliği'nin yetkilerleri genişletildi. Görüşmelerde muhalefetin verdiği tüm değişiklik önergeleri ise reddedildi.

İnfaz düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün tamamlandı. Genel Kurul’da infaz düzenlemesinin 1-30 maddelerini kapsayan 1. bölüm görüşmeleri bugün başladı. Genel Kurul’daki görüşmelerde teklifin ilk 10 maddesi oylanarak kabul edildi. Tek tek oylanan maddelere İYİ Parti, HDP ve CHP’nin verdiği değişiklik önergeleri reddedildi.

İNFAZ HAKİMLİĞİ'NİN YETKİLERİ GENİŞLİYOR

Teklifin geçen maddeleri ise şöyle: *Hükümlülerin koşullu salıverme, denetimli serbestlik, açık ceza infaz kurumuna geçiş, disiplin cezalarına itiraz vb birçok hususta karar alma, onay ve itiraz süreçleri gibi yetkiler verildiği İnfaz Hakimliği’nin yetkileri genişliyor. *İnfaz Hakimliği’nin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen madde. *İnfaz Kanunu’nun 3 maddesinde olan “İnfaz hakimliğine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iş ve kadro durumuna göre atama yapılır veya o yerdeki hakimlerden birine infaz hakimliği yetkisi verilebilir” cümlesindeki “Yüksek” ibaresi kaldırıldı. *İnfaz Hakimliği’nin görevinin kapsamının genişletildiği madde de kabul edildi. Buna göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim ve mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak ve işleri yapmak görevi de infaz hakimliklerine veriliyor. *Cumhuriyet savcısının infaza ilişkin verdiği kararların şikayete konu edilebilmesi sağlanacak. *İnfaz hakiminin onayına tabi olan açık ceza infaz kurumundan tekrar kapalı ceza infaz kurumuna gönderme kararı ile disiplin soruşturmasının süresinin uzatılması veya hücreye koyma cezasının infazına başlanması gibi işlemler bakımından itiraz edilebilecek. *İnfaz Hakimliği Kanunu’nda getirilmesi öngörülen hükümlere ilişkin geçiş düzenlemeleri yasalaştı. *Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilenlerin kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyumluk yetkilerini kullanabilmeleri sağlanıyor. İnfaz düzenlemesinin görüşmelerine ise yarın devam edilecek.