Bertan, Türkçe'de "sabahın erken meyvesi" anlamına gelen bir isimdir.

Kökeni: Bertan isminin kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklara göre ise kökeninin Avarca ve Türkçe olduğu ve "yüksek, yüce" anlamına gelen "Bert" ile "zafer" anlamına gelen "an" kelimelerinden oluştuğu ifade edilmektedir.

Bertan isminin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Bu isim, ilk olarak Orta Asya'da göçebe Türk toplulukları arasında kullanılmıştır. Daha sonra Anadolu'ya göç eden bu topluluklar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.

Bertan ismi, günümüzde de Türkiye'de oldukça yaygın kullanılan bir isimdir. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Bertan ismi Türkiye'de en çok kullanılan 100. isimdir. Numerolojideki karşılığı 8'dir. Bu sayı, güç, otorite, başarı ve hırs ile ilişkilendirilir.

Bertan isminin taşıdığı anlamlar ve numerolojideki karşılığı göz önüne alındığında, bu ismin güçlü, hırslı, başarılı ve otoriter bir karaktere sahip olan kişiler için uygun olduğu söylenebilir.