Hazinenin Katılım Finans Kefalet AŞ'ye İştirak Etmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Hazine, kurulacak olan Katılım Finans Kefalet AŞ'ye yüzde 4 hisseyle iştirak ederek, 24 milyon lira kuruluş sermayesi aktaracak.

Kuruluş sermayesi kapsamında söz konusu şirkete yapılacak aktarımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hazine'ye ait olan hisselerden kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni paylar devralmaya veya payları devretmeye Bakanlık yetkili olacak. 

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları