Haber-Sen İstanbul şube yöneticileri ile KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kaplan Yeşil, KESK Yürütme Kurulu'dan Gönül Kural Şimşek ve Varol Öztorun'un katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “KESK HABER-SEN, Emekçilerin sırtından geçinen sarı sendikalar geçit vermeyecek.” denildi. “Basına ve kamuoyuna; Yetkili /yetkilendirilmiş sendikaya cevabımızdır. Dağ fare doğurdu.” Başlıklı açıklama şöyle:

HABER-SEN; bütün anti demokratik uygulamalara, baskılara, hukuk dışılığa rağmen, 30 yıllık direniş ve mücadele birikimiyle kendisini bu günlere taşımıştır. Sendikamız, ırkına, siyasal düşüncesine, inancına, cinsiyetine, cinsel kimliğine ve cinsel yönelimine bakmaksızın tüm emekçilerin birliği için mücadele eder.

HABER-SEN; demokratik işleyişi, örgütsel bağımsızlığı, üyenin karar ve faaliyet süreçlerine katılımını esas alan, tek demokratik sendikasıdır.

HABER-SEN; meslek, özlük hakları ve hukuksal alanda yaptığı çalışma ve mücadele ile birçok kazanıma imza atmış bir sendikadır.

Yetkili/yetkilendirilmiş sendika sıfatıyla TİS masasına oturan ancak her defasında biz Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolundaki emekçileri ekonomik-sosyal ve özlük hak kayıplarına uğratan ve son olarak 2022 yılı maaşlarımız için yüzde 5 artı yüzde 7’lik zam artışına imza atanlar en iyi bildikleri çarpıtma işine devam etmektedirler. BİRLİK HABER-SEN emekçiler arasında eşitlik ve iş barışını sağlamak için değil ayrımcılık, fesat/fitne çıkarmak için çırpınıp durmaktadır. Son olarak malum sendika, sendikamız HABER-SEN’i hedef alan bir kampanya başlatmıştır.

Bütün yöneticilerimiz ve üyelerimizle etkin bir sendikal çalışma yürütmekteyiz ve görmekteyiz ki BİRLİK HABER-SEN çözülüyor, güç kaybediyor. BİRLİK HABER-SEN yönetiminin gerçek umut gerçek sendika KESK HABER-SEN’i hedef alması bizi hiç şaşırtmamıştır. BİRLİK HABER-SEN işverenin/idarenin gücünü kullanarak, gerçekleri çarpıtıp sürekli emekçileri aldatarak varlığını, gücünü korumaya çalışmaktadır. Sendikamız Basın, Yayın ve İletişim hizmet kolunda çalışan bütün kamu emekçilerinin gerçek umudu, gerçek sendikası olduğunu son dönemlerde hızla artan yeni üyeliklerle kanıtlamıştır. Hiçbir yetkilendirilmiş/yandaş sendikanın bunu tersine çevirecek ne gücü ne de kudreti vardır. Sendikamız “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!” şiarını ilke edinen bir sendikadır. Bu, bütün kamu emekçilerini sefalet ücretine mahkûm ederken kendilerine lüks ve konforlu bir hayat kuranların hiçbir biçimde anlayamayacağı bir anlayışın ifadesidir.

HABERSEN’İN PTT Genel Müdürlüğü önünde yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmeyip Birlik Haber-Sen’e izin verilmesi ülkede demokrasi, insan hakları, adalet, hukuk kavramlarının içinin nasıl boşaltıldığını göstermektedir.

Gelinen noktada sadece diğer sendikaların yönetici ve üyelerine değil, kendi üyelerine de tepeden bakanların, farklı adlar altında en düşük kamu emekçisi maaşının 10 katına yakın gelir elde edenlerin, kamu emekçilerine vaat edebileceği tek şey daha fazla yoksulluk ve daha fazla güvencesizliktir. Yıllardır hizmet kolumuzdaki emekçilerinin yaşadığı her sorunun parçası olanlar söz konusu sorunların çözüm adresi olamaz.

WHO ve ILO çalışanların ruhsal sağlığı için çağrı yaptı WHO ve ILO çalışanların ruhsal sağlığı için çağrı yaptı

Malum sendikanın yeni kurulan veya üye sayısı az olan sendikalara “merdiven altı sendikalar” demesi tam da antidemokratik zihniyetlerine yakışan bir durumdur. Biz malum sendikanın “merdiven altı” dediği sendikalarla birlikte mücadeleyi büyütüp bu sendikanın gerçek yüzünüzü teşhir edeceğiz. Emekçilerin birliği sizin gibi düzen sendikalarını ve sendika ağalığınızı sonlandıracaktır.

Sendikamız emekçilerin yararına olan mücadeleyi büyütmek için siyasal partilerin hepsi ile yeri zamanı geldiğinde davet istemiştir. Anayasal düzlemde olan bütün kesimlerle görüşmeye devem edecektir. Bu yandaş sendika sürekli birilerine terörist diyerek kendilerini aklama çabasına girmiştir.

photo1663695876