CHP’den Ordu belediye meclis üyesi aday adayı olan engelli birey Ümit İşbakan, neden aday olduğunu açıkladı.

ümit işbakan (1)

Aday adaylığıyla ilgili açıklama yayımlayan İşbakan, şunları ifade etti:

Ülkede 10 milyon engelli yurttaş varken, ideolojik yelpazedeki yerinden bağımsız olarak siyasi partilerin; İl-İlçe yönetimlerinde, Parti meclislerinde, Genel başkan ve Genel başkan yardımcıları arasında, MYK/MKYK kurullarında, Parti komisyonlarında, Seçime hazırlık komisyonlarında, Danışma(n) Kurullarında kaç “tane” engelli var? Engellilik meselesini sadece “merkezi engelli komisyonlarına bırakan” onların da yerel ve bölgesel örgütlenmeleri için hiçbir kaynak ve kadro ayırmayan, hatta merkezi engelliler komisyonu olmayan tüm siyasi partiler bu ülkede 10 milyon engelli için bağımsız bir yaşam önerebilir mi? Engelliliğe ilişkin hayati sorunlar ve hak ihlalleri her gün yaşanırken, kamu hizmetlerinde her gün erişilebilirlik sorunları varken 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında veya 3 Aralık Dünya Engelliler gününde sosyal medyadan mesajla, bir panel veya konferansla, bir açıklamayla engellilik sorunlarını geçiştirmek çözüme katkı sunmuyor. Siyasi partilerin bu konuda sınıfta kaldığını görmesi ve eleştirel bir yaklaşımla yol haritası çıkarma zamanıdır.

Siyasi partilerin programlarında engelli nüfusun oranına uygun, cinsiyet eşitliğini esas alan zorunlu bir kota uygulamasının (en az yüzde 10) artık savunulması gereklidir. Bu durum siyasi parti tüzükleri ve programına işleyecek şekilde yasal bir değişiklikle sağlanmalıdır. Bu durumda çeşitli engel gruplarından 60 engelli milletvekilinin olabileceği ve bu durumun tecrit altında, ev hapsinde olan milyonlarca engelliyi ve taleplerini daha görünür kılacağı çok açıktır. Bugüne kadar engelli milletvekillerinin seçildiği siyasi partiler olmuştur ancak hem sayıca yetersiz oluşları hem de geleneksel engellilik bakış açısı ile “malul oluşları” engellilik meselesinin politikliğini “gizlemeye” neden olmuştur. Engelli vekillerin veya eşitlikçi bir engellilik politikası için mücadele veren siyasi partiler ve temsilcilerinin verdiği mücadeleyi hiçleştirmeden bunu ifade edebiliriz.

Ülke “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyorken” “engelli yurttaşlar da cumhur veya millet kapsamında, emek ve özgürlükleri yok sayılmayan eşitlikçi bir siyasetin özneleri olsun” diye öncelikle yapılması gerekenleri sıralayalım:

1) Yerel ve merkez parti binalarının engelli yurttaşların da erişebileceği şekilde seçilmesi,

2) Parti internet sitelerinin erişilebilir olması amacıyla işaret dili ve sesli versiyonlarının oluşturulması,

3) Parti temel metinlerinin (Tüzük, Program, Seçim Bildirgesi vb.) sesli ve işaret dili versiyonlarının oluşturulması,

4) Parti basın açıklamaları, toplantılarında ve mitinglerinde işaret dili tercümanı ile çeviri yapılması,

5) Parti yönetim kurullarında (İlçe, İl, Merkez) engelli gruplarının temsilinin sağlanması,

6) Partilerin “aday ve seçilecek aday” listelerinde engelli temsilinin sağlanması,

7) Parti tüzük ve programlarında en az yüzde 10 engelli kotası konulması,

8) Parti çalışanları içerisinde engelli istihdam kotasına uyulması,

9) Engelli yurttaşlar için üyelik çalışmalarının yapılması,

10) Engellilerin tüm parti komisyonlarında görev alması (sadece engelli komisyonlarında değil) sağlanmalıdır.

CHP Ordu Belediye meclis üyesi aday adayı

Engelli Ümit İŞBAKAN