Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, “Ekonomi yönetimine, Merkez Bankası’na ve yandaş medyaya sesleniyoruz. Vatandaşı ve iş dünyasını stokçulukla suçlamak dolarizasyonu daha da yükseltir. Suçlamalarla Türk lirasına dönüşü sağlayamazsınız” dedi.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, bankalardaki döviz hesaplarına ilişkin bugün görüntülü açıklama yaptı. Çanakcı, “Türk lirasını enflasyon karşısında ezdirirseniz, tabii ki vatandaş da kendini korumak için dövize, kıymetli madenlere, konuta, hatta dayanıklı tüketim mallarına yönelir” dedi. Çanakcı şöyle konuştu:

“KUR KORUMALI MEVDUAT DOLARİZASYONU YÜKSELTTİ”

“Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası uluslararası rezervlerimizi arka kapı satışlarıyla çarçur etti.  Yedek akçeleri tüketti. Akıl ve bilim dışı politikalarla dış ticaret açığını patlattı. Kur Korumalı Mevduat’la ekonominin döviz kurlarına karşı hassasiyetini arttırdı, dolarizasyonu yükseltti. Döviz dengesinde çok ciddi bir bozulma yaşandı. Bu da beraberinde döviz kurları üzerinde ciddi bir baskı ortaya çıkardı. Ekonomi yönetimi bu yanlışlarından dönmek yerine vatandaşı ve iş dünyasını dövizi stoklamakla suçluyor.

“MADEM LİRALAŞMA VAR, NİÇİN VATANDAŞI SUÇLUYORSUNUZ?’”

Bu suçlamalar ekonomi yönetiminin ‘liralaşmayı sağlıyoruz, güçlendiriyoruz’ iddiasının içinin boş olduğunu ortaya koyuyor. Madem liralaşma noktasında bir ilerleme kaydettiniz, niçin vatandaşı, iş dünyasını dövizi stoklamakla suçluyorsunuz?

“TL’Yİ ENFLASYONA EZDİRİRSENİZ VATANDAŞ DA KENDİNİ KORUR”

Vatandaş ve iş dünyası neden halen döviz tevdiat hesaplarında devam ediyor? Bunun sebebi ekonomi yönetiminin, Merkez Bankası’nın kendisidir. Türk lirasını enflasyon karşısında ezdirirseniz, Türk lirası tasarrufları cezalandırırsanız, Türk lirasını korumasız ve kalkansız bırakırsanız tabii ki vatandaş da kendini korumak için dövize, kıymetli madenlere, konuta, hatta dayanıklı tüketim mallarına ve ne bulursa o araçlara yönelir. Vatandaşın Türk lirasında kalmak istememesinin sebebi budur.

“SANAYİCİ, İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN DÖVİZ TALEP EDİYOR”

İş dünyasının, ihracatçıların, özellikle sanayici ihracatçıların dövizlerine zorunlu devir yükümlülüğü getirmişsiniz. Birtakım düzenlemelerle dövizleri üzerinde tasarruf etme imkânlarını ortadan kaldırmışsınız. Aynı zamanda kurlarla ilgili büyük bir belirsizliğe yol açmışsınız. Böyle bir ortamda iş dünyası tabii ki kendini korumak için hesaplarında döviz tutmak zorunda kalıyor. Sanayici dövizi riskini yönetebilmek, ithalat ihtiyacını karşılamak, dış borcunu ödemek için talep ediyor. Kendinizin ortaya çıkarttığı bu olumsuz tabloda iş dünyasının ve vatandaşın suçlanması çok yanlış ve haksızdır.

“TÜRKİYE’Yİ KARA KAMBİYO GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜRDÜNÜZ”

Ekonomi yönetimine, Merkez Bankası’na ve yandaş medyaya seslenmek istiyoruz; Türkiye’yi kara kambiyo günlerine geri döndürdünüz. Döviz dengesini çok ciddi şekilde bozdunuz. Doğru adımlar atmak yerine vatandaşı ve iş dünyasını stokçulukla suçlarsanız endişe ve kaygıları daha da arttırıp dolarizasyonu daha da yükseltirsiniz.

“TÜRK LİRASINA GÜVEN İTİBARI YÜKSEK KURUM VE KADROLARLA MÜMKÜN”

Türk lirasına dönüşü sağlamak istiyorsanız akıl ve bilime dayalı politikalara geri dönün. Türk lirasına güven öngörülebilir, güvenilir ve tutarlı politikalarla mümkündür. Türk lirasına güven itibarı ve kredibilitesi yüksek kurum ve kadrolarla mümkündür. Zorlamalarla, yasaklamalarla, suçlamalarla Türk lirasına dönüşü sağlayamazsınız. Tam tersine Türk lirasından daha da uzaklaşılmasına sebep olursunuz.”