Türk Harb-İş üyesi işçiler, Türk-İş yöneticilerini protesto etti Türk Harb-İş üyesi işçiler, Türk-İş yöneticilerini protesto etti

Haber: Sabri Kırdar

Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının yıllardır çözülmeyen sorunlarının ve taleplerinin karşılanması için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. İş başı yapmayan SGK çalışanları SGK Antalya İl Müdürlüğü önünde toplanarak burada basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan BES Antalya Şube Kadın Sekreteri Selma Güzel;

“1999 depremi sonrasındaki kaosu fırsat bilinerek, sendikaların yoğun itirazına rağmen çıkarılan emeklilik düzenlemesinin yarattığı yaş mağduriyetini gidermek için çıkarılan ve hazırlık yapılmadan alelacele uygulamaya konulan düzenleme neticesinde Sosyal Güvenlik Emekçileri ağır bir angaryayla baş başa bırakılmış durumdadır.

Bu yoğunluğun mevcut personelle karşılanması mümkün değildir. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere kurum yetkililerini acilen personel alımı yapmaya davet ediyoruz. Yıllarca devam eden EYT mağduriyeti ardından emekli maaşı alabilmek için çırpınan vatandaşın talebinin karşılanması, çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber rutin işlerin de yetiştirilmesinin mümkün olmadığının altını bir kez daha çizerek bu ağır çalışma koşullarına ARTIK YETER! diyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde, il il yaptığımız birçok eylemde, basın açıklamalarında, SGK çalışanlarının sesini, taleplerini kamuoyuyla paylaştık; iktidardan, yöneticilerden SGK emekçilerinin sorunlarına çözüm bekledik. Beklenen çözüm gelmediği gibi sorunlarımız  da katlanarak büyüdü ve alternatifsiz bırakılan bizler bu çözümsüzlükler içinde iş bırakma kararı almaya mecbur bırakıldık” dedi.

Sosyal Güvenlik Emekçilerini bu ağır iş yükü ile baş başa bırakanlar, Sosyal Güvenlik Emekçilerinin geçmişten bugüne yaşadıkları ekonomik kayıplarını görmezden gelmeye devam etmektedirler.

Selma Güzel konuşmasına şu şekilde devam etti “Kamuda tasarruf deyince ilk akla gelen çalışanların mevcut haklarını kısıtlamak sofrasından bir parçayı daha eksiltmektir. Bunun en yakın örneği; 2012 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Emekçilerinin yılda iki defa asgari ücret tutarındaki ikramiyesi  ve ek ödemeleri sözde “eşit işe eşit ücret” adı altında kaldırılmış, ilgili kanun hükmünde kararnamenin mali hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen; ikramiye ve ek ödemeler çalışanlara ödenmemiştir.

Sosyal Güvenlik Emekçilerinin geçmişe dönük bu mağduriyetlerine yakın zamanda yenisi eklenmiş, 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam dışı bırakılarak bir darbe de buradan yemiştir.

Kimi kurumlarda iş yoğunluğu nedeniyle farklı isimler altında ek ödemeler yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nda ek ders ücretleri, Belediye çalışanlarına denge tazminatı gibi... SGK, doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup, Mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir. Tüm bu yoğunluğa rağmen Sosyal Güvenlik Emekçileri kamuda en düşük ücretle çalışmaya mahkum edilmiştir.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz:

●             Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında 666 sayılı KHK ile kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiye ve ek ödemelerimizin geriye dönük ödenmesini istiyoruz!

●             Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!

●             Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz!

●             Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!

●             Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

●             Mülakatsız görevde yükselme istiyoruz!

●             Depreme dayanıklı binalarda çalışmak istiyoruz

●             Artan kiraları ödeme kabiliyetini yitiren bizler lojman istiyoruz!

●             Yoğun çalışma saatlerimizle ihmal ettiğimiz çocuklarımızın güvenle emanet edilebileceği kreş ve gündüz bakımevi istiyoruz!

●             Fazla mesai ücretinde talep ettiğimiz saat başı en az 2 katı zam gerçekleşti, fakat 3 ay gibi bir süreyle sınırlandırıldı. Süre sınırlandırmasına son verilmesini istiyoruz

Bugünlük eylemimizi sonlandırırken, haklı taleplerimizin kalıcı bir kazanıma dönüşmesi için, yetki alanımızda bulunan bütün sendikaları birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Birleşik mücadeleyi 6 Nisan  Perşembe günü Ankara SGK Başkanlık önünde yapacağımız iş bırakma eylemine ve basın açıklamasına davet ediyoruz. İnanıyoruz ki, bizlerin birlikte, yan yana mücadele etmesi, haklı taleplerimizin kazanıma dönüşmesine katkı sunacaktır.

İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz”