Anayasa Mahkemesi (AYM) ateist bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmak isteyen kabul edilmemesini Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek, 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 15 AYM üyesinin yedisi karara karşı oy kullandı.

Mahkeme bu kararı ders müfredatını inceleyerek aldı.

MÜFREDAT VURGUSU

Anayasa’nın 24. maddesindeki “Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır” ve “Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır” ifadelerini hatırlatan AYM, mevcut müfredatın ilk alıntıda yer alan din kültürü ve ahlak öğrenimi sınırlarında kalmayıp ikinci alıntıda yer alan din eğitim ve öğretimi seviyesinde olduğuna hükmetti.

Alevi örgütlerinden Erdoğan'a Hacıbektaş'a gelme çağrısı: Samimi bulmuyoruz! Alevi örgütlerinden Erdoğan'a Hacıbektaş'a gelme çağrısı: Samimi bulmuyoruz!

DANIŞTAY’IN “GEREKÇESİZ” KARARI DİKKATE ALINMADI

Bu konudaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİM) ve Danıştay kararlarını da hatırlatan AYM, Danıştay’ın 2017’de içtihat değiştirerek dersin Anayasa’ya uygun olduğuna karar vermesine rağmen bu kararın gerekçesini açıklamadığını belirterek bunu dikkate almadı.

AYM zorunlu din derslerinin “İslam’ın Türk milletinin çoğunluğu tarafından uygulanan ve yorumlanan şekline ilişkin bilgilere odaklandığını” ve yalnızca İslam dinine ait ibadetleri öğrettiğini belirtti.