Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları Ticaret Bakanlığı'nca yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekiyor. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de aynı şekilde düzenlenme zorunluluğu bulunuyor.

Söz konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına 1.371 lira idari para cezası uygulanacak.

Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya söz konusu belgelerin tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 1.371 lira idari para cezası verilecek.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 34 milyon 713 bin 413 liraya yükseltildi.

Otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil satışı yapan satıcılara da 3 milyon 471 bin 329 lira idari para cezası uygulanacak.

ALDATICI TİCARİ REKLAMLARIN CEZALARI

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 69 bin 411, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 1 milyon 388 bin 526 liraya yükseltildi.

Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 694 bin 263, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 347 bin 128, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 34 bin 701 lira idari para cezası uygulanacak.

6502 sayılı Kanunun 77'nci maddesi uyarınca 1/1/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarlarına ilişkin tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Kaynak: igf