CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Adapazarı-Karasu Demiryolu Altyapı İhalesi’ndeki yolsuzlukla ilgili belgeler paylaşarak konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Adapazarı-Karasu Demiryolu Altyapı İhalesi’nde yolsuzluk yapıldığını, kamunun büyük zarara uğratıldığını, bu durumun Sayıştay belgelerine de yansıdığını söyledi. 

Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Yavuz Yılmaz twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

"YOLSUZLUĞU YENİ DELİLLERLE YARGIYA TAŞIDIK"

"Adapazarı-Karasu Demiryolu Altyapı İhalesi’ndeki yolsuzluğu yeni delillerle yargıya taşıdık. İşin sahada yapılan kısmının ihale tutarı: 73.600.193 TL, şirkete ödenen tutar: 825.138.153 TL, fark 11 Kat! Kaynak: Sayıştay Raporu, Teftiş Kurulu Teknik Heyet Raporu, İhbar Mektubu

Yolsuzluk nasıl yapıldı? 02.11.2010’da yapılan ihalenin işlem dosyasındaki Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağına göre; ihaleyi kazanan şirketin sunduğu belgeler arasında birim fiyat analizleri ve rayiçleri yer almıyor.

05.04.2011’de şirket işin sözleşmesi imzalanırken, mevzuata aykırı olarak, ihaleyi kazandıktan sonra hazırladığı (!) birim fiyat analiz ve rayiçlerini sözleşme eki haline getiriyor. Bu işlemi yapmasının sebebi ise birkaç ay sonra anlaşılıyor.

"İHALEDE YARIŞMAKSIZIN USULSÜZ VE HİLELİ YENİ BİRİM FİYATLAR BELİRLENİYOR"

Önce ihale kapsamındaki zemin iyileştirme işinin yöntemi değiştiriliyor. Ardından yeni yöntemin yeni birim fiyatları için, kanuna aykırı olarak sözleşme eki haline getirilen rayiçler baz alınıyor. İhalede yarışmaksızın, usulsüz ve hileli yeni birim fiyatlar belirleniyor.

Kamu ihale mevzuatına aykırı bu hileli işlemler sonucunda; 73 km çift hatlı demiryolu altyapı inşaatının tümünün 320.000.840 TL’lik ihale bedeli ile yaptırılması gerekirken, işin ancak %23’ü yapılıyor.

İşin %23’lük kısmı için şirkete 73.600.193 TL değil, fiyat farkları dahil toplam 825.138.153 TL ödeme yapılıyor! Şirkete fazladan yapılan ödeme: 11 Kat!

Hileyle yaratılan kamu zararı= (825.138.153 - 73.600.193) = 751.537.960 TL 

Kamu zararı (2019 yılı): 751.537.960 TL

Güncel döviz kuru dönüşüyle kamu zararı (2022 yılı): 2.112.546.208 TL

Ayrıca bu işin ihale heyetindeki 5 kişi, anormal bir şekilde aynı işin kontrolörlüğünü de yapıyor ve daha sonra bu 5 kişiden dördü de geçici kabul heyetinde yer alıyor! Bu yönüyle geçici kabul de geçersizdir! İşin %23’ünün de gerçekten sahada yapılıp yapılmadığı şüphelidir!"

Türkiye işçi haklarında en kötü 10 ülkeden biri! Türkiye işçi haklarında en kötü 10 ülkeden biri!