Mustafa Kara sordu; TiyatroPol'den Burcu Halaçoğlu ve Erkan Akbulut "insanın insana mesafesini" anlattı.