Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi, vicdani retçi Şendoğan Yazıcı hakkında farklı dosyaların birleştirilmesiyle verilen cezayı bozdu, Yazıcı'nın beraatine karar verdi. Karar ile Borçka Asliye Ceza Mahkemesi'nin toplam 26 bin 500 liralık para cezası ortadan kalkmış oldu.

Haber: MUSTAFA KARA

Hakkında açılan dava ve soruşturmalarla sıklıkla gündeme gelen vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’ya mahkemeden bu kez iyi haber geldi. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Şendoğan Yazıcı hakkında verilen cezayı esastan bozdu, beraatine karar verdi. Böylece birleştirilen 5 ayrı dosyada verilen 26 bin 500 liralık ceza ortadan kalkmış oldu.

Şendoğan Yazıcı’nın yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Trabzon Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi, Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin 15/09/2021 tarihli kararına atıfta bulunarak, “Sanığa yüklenen 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 63/1-b maddesinde düzenlenen bakaya suçunun oluşması için, öncelikle suç tarihinde yürürlükte bulunan 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 89/4. maddesinin (a), (b), (c), (d) veya (e) bentlerinde yer alan kabahatlerin herhangi birinden dolayı kesinleşmiş bir idari para cezasının bulunması gerektiği” hükmünü hatırlattı.

DAVADAKİ TÜM DOSYALARDAN BERAAT

Mahkeme heyeti, somut olayda Şendoğan Yazıcı’ya yapılan tebligatın usulsüz olduğuna hükmederek, “sanık hakkında kesinleşmiş bir idari yaptırım kararı bulunmadığından suç unsurunun oluşmadığını” vurguladı. 3. Bölge Adliye Ceza Mahkemesi, Borçka Asliye Ceza Mahkemesi’nin hükmünü tamamen kaldırarak, Şendoğan Yazıcı’nın birleştirilen tüm dosyalardan ayrı ayrı beraatine hükmetti. Böylelikle Şendoğan Yazıcı hakkında verilen toplam 26 bin 500 liralık para cezası da ortadan kalktı.

sendogan-1

SIRADA BİR ÇOK DAVA VAR

12 yıl önce vicdani reddini açıklayan Şendoğan Yazıcı hakkında daha pek çok dava dosyası bulunuyor. Asliye ceza mahkemelerindeki dosyaların yanı sıra Anayasa Mahkemesi’nde 3, istinaf mahkemelerinde de 3 ayrı dava dosyası bekliyor. Şendoğan Yazıcı, tüm bu dava süreçlerinde “aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz” ilkesinin açıkça ihlal edildiğini, daha önce ceza aldığı halde, sürekli yeni davalar açıldığını söylemiş, “Hakkımda kesinleşen kararlar olduğu gibi kesinleşmeyi bekleyen kararlar da mevcuttur. Bundan sonra da bu davaların açılacağı muhakkak olup ömrümün sonuna kadar yargılanma ihtimalim bulunmaktadır” demişti.

Marmaris Belediye Başkanı: Yangın resmi olarak söndürüldü Marmaris Belediye Başkanı: Yangın resmi olarak söndürüldü

VİCDANİ RET NEDİR?

“Vicdani ret” en basit anlatımla kişinin vicdani ya da ahlaki tercihleri, dini inançları ya da politik görüşleri nedeniyle askere gitmeyi reddetmesi olarak tanımlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ne taraf tüm ülkelerin vicdani reddi “din ve vicdan özgürlüğü” kapsamında değerlendirmesi gerekiyor. Fakat Türkiye’deki yaklaşım bu minvalde bir politika içermiyor. Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkeden 46’sı vicdani ret hakkını tanıyor. Tek kabul etmeyen ülkenin ise Türkiye olduğu biliniyor.