HABER: HÜLYA KILINÇ

Manisa Barosu ve Manisa Tabip Odası işbirliğiyle 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında  ‘Sağlık Hukuku’ konulu panel gerçekleştirildi. 

Manisa Barosu Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen Sağlık Hukuku Eğitim Panelinde Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona, Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Kaya ve Uluslar arası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sevinç A. Hızal konuşmacı olarak yer aldı.

“BİLİMİN IŞIĞINDAN İSTİFADE EDEN BİR BAROYUZ”

Panelde, “Malpraktis Davaları, Sağlıkta Hukuki ve Cezai Sorumluluk ile Adli Tıp Raporu okumalarına değinildi. Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona, Manisa'da   kurumlarla iletişimini güçlü kılan,  hukuk biliminin gerekliliğini ortaya koyan, bir baro olduklarını ifade etti. “Bilim neredeyse, ilim neredeyse orayı alıp kendi safhasına çekip onun ışığında istifade etmeyi hedef edinmiş bir baroyuz”diyen Rona  şöyle devam etti “Bugün ülkemizde gerek tabiplerimizin gerekse avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları gerek uygulamada sağlık açısından ortaya konulan tartışmaları gerekse hukuk açısından yargı camiasında ortaya konulan tartışmaları biliyoruz. Hukuk ve tıp çok önemli iki kavramdır”

“SORUMLULUĞUN HEKİME YÜKLENMESİ DOĞRU DEĞİL!”

Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin ise 14 Mart'ın ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı 1827 tarihini işaret ettiğini belirterek, 1919 yılından itibaren ise Tıp Haftası olarak kutlandığını anlattı. Modern tıbbın neredeyse ülkemizde 200 yıldır devam ettiğini hatırlatan Bilgin, OECD ülkelerinde kişi başı yıllık sağlık başvuru oranının 6,3 olduğunu, ülkemizde ise 2003 yılından bu yana 2,3’ten 10’a çıkmasında mevcut sağlık politikalarının etkisinin olduğunu dile getirdi. Bu sorumluluğun hekime yüklenmesinin doğru olmadığını vurgulayan Bilgin, hekimlere yönelik cezai işlemlerle ve tazminatla bu sorunun çözülemeyeceğini, hekimlere yönelik adımların atılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.