Yaklaşık üç yıldır imarı olmayan Sinop’ta yeni imar planı yürürlüğe girdi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “5 Ağustos Cuma günü itibariyle, askı süreci içerisinde itirazları da değerlendirilerek, bir kısmının kabulü, bir kısmının reddi ile birlikte nihayete kavuşturduğumuz belediye meclis toplantısı neticesinde imar planlarımız yürürlüğe girmiş oldu” dedi.

Sinop’ta yaklaşık üç yıldır yaşanan imar planı sorunu çözüme kavuşturuldu. Sinop Belediyesi tarafından yapılan yeni imar planı, geçtiğimiz hafta askı süresi tamamlanarak meclise sunuldu. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, dün itibariyle üç yıllık hasretin sona erdiğini belirtti.

“BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI NETİCESİNDE İMAR PLANLARIMIZ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLDU”

Barış Ayhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“5 Ağustos Cuma günü itibariyle, askı süreci içerisinde itirazları da değerlendirilerek, bir kısmının kabulü, bir kısmının reddi ile birlikte nihayete kavuşturduğumuz belediye meclis toplantısı neticesinde imar planlarımız yürürlüğe girmiş oldu. Dün itibariyle artık imar durumu vermeye, ruhsat kesmeye; tefit, ifraz vermeye, kat ittifakı gibi bir takım imar uygulamalarını İmar Müdürlüğümüz tarafından yapmaya başladık.

2021 yılının yedinci ayında ihalesini yaptık. Bugüne kadar süren titiz bir çalışmayla Sinop’ta şimdiye kadar hiç yapılmadığı kadar şeffaf, Sinop’ta hiç yapılmadığı kadar demokratik, Sinop’ta hiç yapılmadığı kadar katılımcı bir imar planı çalışma süreci yürüttük.

Biga'da AKP’li Belediye Başkanından İyi Partili Meclis Üyesine: Konuşmanızı istemiyorum Biga'da AKP’li Belediye Başkanından İyi Partili Meclis Üyesine: Konuşmanızı istemiyorum

“630 İTİRAZ, MAKUL SAYILACAK BİR İTİRAZDIR”

Sebahattin Ali Kültür Merkezi’nde, vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde olsun diye, kolay ulaşsınlar diye planlarımızı askıya çıktık. Bütün Sinoplular orada planları incelediler. İncelemeler neticesinde 638 tane itiraz geldi. 638 itiraz ne demektir? Yüzde 70’i meskûn mahal olan, yani yüzde 70’inde yapılaşmanın tamamlandığı, çok kıpırdama imkânımız olmayan bir coğrafyada 630 itiraz, makul sayılacak bir itirazdır. Kaldı ki bu 630 itirazın içerisinden beş tanesi planın bütününe, diğer 633 tanesi münferit olarak vatandaşın kendi parselleriyle iletmiş olduğu itirazdır. Planın bütününe yapılan itirazın üçü kurumsal kimlikle yapılmıştır. İki sivil toplum örgütü ve bir kooperatif tarafından yapılmıştır. Diğer ikisi bireysel müracaatlardır. Bunların beşini de gerekçelerinin makul olmadığını düşünerek biz reddettik. 633 tane müracaatı teker teker değerlendirdik. Bu 633 müracaatın içerisinde aynı parsel adına birden fazla yapılmış müracaatlar vardı. Aynı parsel için 30 ayrı dilekçe veren de oldu. Parsel bazında itirazları değerlendirdiğimizde, dilekçe bazında değil, o zaman bu sayının 300’lere düştüğünü görüyoruz. Bu da bizim bu planı yaparken ne kadar şeffaf ne kadar titizlikle ne kadar üst ölçek planı, kıyı kenar çizgisine, havalimanı mâni yer planına, plan yapım esaslarına, yönetmeliklerine uygun, titizlikle bir plan yaptığımızın ispatıdır.”

Görüntü dökümü:

*Barış Ayhan

*Sinop drone ile detay görüntü