Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şubesi, sağlıkta şiddete ilişkin basın açıklaması yayınladı. Personel eksikliğinin yurttaşlarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiği vurgulanan açıklamada, acil önlem çağrısında bulunuldu:

“HER GÜN BEYAZ KOD VERİLİYOR”

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Biriminde hemen her gün beyaz kod veriliyor. Çok az sayıda teknisyen ile hizmet vermeye çalışan hastane, radyoloji biriminde hizmete yeterli cevabı verememekte. Gerekli hizmeti alamayan vatandaşlar ile sağlık emekçilerini karşı karşıya getirmekte ve sağlıkta şiddete yol açmaktadır. 2021 yılında aktif radyoloji teknisyeni sayısı 58 iken 2024 yılında aktif radyoloji teknisyeni sayısı 46 ya gerilemiştir. Her gün yeni açılan poliklinikler hasta sayısını artırmışken teknisyen sayısında azalma olmuştur. Hastane idaresinin baskıcı tutumu iş barışını bozmuş, mevcut teknisyenler ise   tayin ile hastaneden ayrılmanın yollarını aramaya çalışmışlardır. Maliye bakanı yaptığı açıklamada sağlık alanında tasarruf yapılmayacağını bildirmişti fakat sağlık bakanlığı en son yaptığı atamada atanacak personel sayısını minimum seviyede tutmuştu. Bakanlık yetkililerini acil önlem almaya davet ediyoruz. Kanuni sultan Süleyman eğitim araştırma hastanesinde çalışan emekçiler maalesef tükenmişlik sendromu yaşıyor.

Hiçbir arkadaşımız zarar görmeden yeterli atamayı yapın. Halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını engellemeyin!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bakırköy Şube