Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekcileri Sendikasi (SES) Bakırköy Şube Es Baskani Fikret Bulut Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasina yönelik bir açıkklamada bulundu.

Açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"SAĞLIKLI OLMA HALİ İÇİN DEMOKRASİ VE BARIŞ İÇİNDE BİR YAŞAMA İHTİYAÇ VAR!"

Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek ancak toplumsal yaşamı demokratikleştirerek, birey ve toplumu özgürleştirerek ve eşitsizliklerle mücadele ederek sağlanabilir. Toplum sağlığı; her bireyin yeterli ve dengeli beslenebildiği, uygun koşullarda barınabildiği, temiz suya ulaşımının mümkün olduğu, havanın kirletilmediği, temiz çevre ve güvenli gıdaya ulaşımın sağlandığı yani en temel insani ihtiyaçların karşılanması ile mümkündür. En temel insani ihtiyaçların karşılanması taleplerinin birçoğu kent yaşamı ve ilgilidir.  Biz emekçiler için kentleşme her zaman sınıfsal bir olgu olmuş, konut ise yalnızca barınak değil onun çok ötesinde bir kavramı ifade etmiştir. Kentler üzerinde her bireyin kontrol etme, demokratik katılım ve değiştirme üretim hakkı vardır. Kent hakkı talebi, var olan kenti değiştirmek ve kentin üzerinde hak talep etme konusunda ortak bir isteğe dönüşmektedir. Biz emekçiler için kentlerimiz, evsel ve sanayi atıklarını bertaraf edecek, doğaya ve canlılara zarar vermeyecek uygun alt yapı sistemleri gibi temel parametrelerin yanında insanların kültürel, sanatsal, eğitim vb. başlıklarda kendini yetiştirdiği, geliştirdiği ve beslediği mekanlara ve olanaklara da sahip olmalıdır. Bu nedenle yerel seçimler, kent hakkını kontrol etme-demokratik katılım ve değiştirme hakkımızı kullandığımız kentlerimize, kent hakkımıza sahip çıktığımız önemli demokrasi araçlarındandır. Demokrasi ve barış içinde yaşama yönünde ortaya konulan iradeye darbe girişimleri, kayyım politikaları devam ediyor. Biz emekçiler diyoruz ki;  

Kayyım politikaları kent hakkına yani halkın iradesine darbedir.

Kayyım politikaları demokrasiye ve toplumsal barışımıza müdahaledir.

Kayyım politikaları toplumu üstten dizayn etme yaklaşımıdır. Antidemokratiktir. Halkın siyasal, kültürel, sanatsal vb. tercihlerine ve toplumsal yaşamına müdahaledir.

Kayyım politikaları zaten olmayan demokrasinin temsili kısmına da yapılan müdahale olup, tümden halkın demokrasiye ve demokratik mücadeleye olan inanıcını zedelemektedir.

Sağlıklı bir toplum ve gelecek için kayyım politikalarından vazgeçin diyoruz. Masumiyet karinesini herkes için uygulayın. Yargı kararı dahi olmadan seçilmişlerin görevinden alınması kabul edilemez. Yargı kararı oluşsa bile kayyım atanamaz. Ancak ve ancak seçilmiş belediye encümenleri kendi arasında demokratik seçim yöntemi ile başkanlarını/eş başkanlarını belirleyebilir.

Halkın demokratik iradesine yapılan bu müdahaleyi kabul etmiyoruz. Biz biliyoruz ki; Hakkâri’de yaşanan bu anti demokratik duruma sesiz kalırsak devamı gelecek. Bu seçmen iradesine darbe girişimi karşısında dayanışma içinde mücadelemizi sürdüreceğiz