Haber: Sabri Kırdar

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin yargı kararıyla görevden alınmalarına tepkiler sürüyor.  Konuya dair açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer “ Sağlık hakkı ve sağlık emekçilerinin hakları için yürüttüğümüz mücadelede her zaman yanımızda olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde görevlerinden alınmasını kınıyoruz. Bu kararla TTBye kayyım atanmıştır. Kayyım zihniyetini kabul etmiyoruz. Bu zihniyete karşı TTB'nin yanında mücadeleye devam edeceğiz. Yaşama ve yaşatma mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz” dedi. Dr. Kaan Taşer konuşmasının devamımda şunları ifade etti; “ siyasi iktidar kaybettiği her seçimi ve beğenmediği her kurumu yargı yoluyla baskı altına almayı adeta bir alışkanlık haline dönüştürdü. Kaybettiği seçimi tanımıyor, kazanamadığı belediyeye kayyum atıyor hoşuna gitmeyen Oda’nın, Baro’nun seçmenlerinin iradesini yok sayıyor, yetkilerini kısıtlıyor. Tüm bu uygulamalar anti demokratik bir kafa yapısının tezahürüdür. AKP – MHP koalisyonu ülkeyi muhalif tek bir sesin dahi çıkmadığı dikensiz gül bahçesine çevirmeye çalışıyor.

TTB Merkez Konseyi hakkında verilen karar hukuki bir karar değildir ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Çünkü siyasi iktidar uzun zamandır meslek odalarının yapısını değiştirmeye uğraşmaktadır bunu başaramadığı zamanlarda da doğrudan odaları hedef almaktadır. Bunun içinde yargıyı Demokles’in Kılıcı gibi meslek odalarının başında sallandırmaktadır.

İktidar, toplumsal muhalefeti bastırma ve sindirme aracı haline getirdiği yargı eliyle Anayasayı ve hukukun asgari normlarını dahi yok saymaktadır. Grevleri yasaklamakla övünen, emekçilerin sendikalı olma haklarını gasp ederek onları işten çıkaran anlayış, meslek örgütlerini de siyasi kadrolaşma alanı olarak dizayn etmek ve meslek örgütlerinin özerkliğini ortadan kaldırmak istemektedir.

İktidarın tüm bu baskı ve yıldırma politikalarına karşı SES olarak, yaşama ve yaşatma mücadelesini sürdüren TTB'nin yanındayız! Eşitlik, özgürlük, emek ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz”