Haber: Sabri Kırdar

SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

2024 yılı için bu temayı belirlerken dünya genelinde hastalıklar, afetler ve çatışmaların ölüm ve hastalıklar arasında büyük yer tuttuğunu ifade eden Şükran İçöz, şu ifadeleri kullandı:

“DSÖ Herkes İçin Sağlık Ekonomisi Konseyi, en az 140 ülkenin sağlığı anayasalarında bir insan hakkı olarak tanıdığını tespit etmiş. Ancak ülkeler, halklarının sağlık hizmetlerine erişim hakkını güvence altına alacak yasaları çıkarmıyor ve uygulamaya koymuyor. Bu tespit, 2021 yılında en az 4,5 milyar insanın, yani dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanamadığı gerçeğini destekliyor.

Emperyalist savaşların binlerce canı alması, doğa talanının sömürge madenciliği üzerinden en yoksul ülkeleri sömürmesi, değil temiz, suya, temiz havaya, nitelikli beslenme ve barınmaya sahip olamayan milyonlarca insanın talepleri dünya genelinde göz ardı edildi. Sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir der DSÖ. Ancak bu iyilik halinin ve sağlık hakkının tüm dünyada konuşulduğu dönem Covid-19 pandemisidir.”

 Şükran İçöz, “Yıllardır sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin talepleri ve hakları ile birlikte halkın sağlık hakkı mücadelesini yürüten örgütümüz açısından bu yılın teması çok önemlidir. Çünkü nitelikli, erişilebilir, parasız ve anadilinde sağlık hakkı taleplerimiz halkların yaşamlarından, gözlem ve deneyimlerinden gelmiştir. Sağlığa, insan haklarına dayalı bir yaklaşım, ülkelerin haklarla uyumlu, etkili, cinsiyet dönüştürücü, entegre, hesap verebilir sağlık sistemleri geliştirmesini ve suya ve sanitasyona erişim gibi sağlığın temel belirleyicilerini iyileştiren diğer halk sağlığı önlemlerini uygulamasını taahhüt eder” dedi.