Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et fiyatlarında son zamanda yaşanan artışlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Küle, en temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışlarının ilgili diğer kamu kurumlarının yanı sıra Rekabet Kurumu’nun da yakın takip ettiğini belirtti. Yine aynı açıklamada Küle, Rekabet Kurumu’nun 22 yılından itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürüttüğünü, sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemelerinde halihazırda devam ettiğini kaydetti.

Ayrıca Küle, kırmızı et piyasasına tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde mercek tutması hedeflendiği belirtilen bu incelemelerde, hem sektörün yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunları hem de sektördeki teşebbüslerin ve birliklerinin piyasa davranışının da ele alındığı vurgulandı.

‘AYKIRI DAVRANIŞLARIN TESPİTİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR’

Teşebbüsleri ve birliklerinin davranışlarına ilişkin incelemelerde piyasada rekabet kurallarına aykırı herhangi bir oluşum olup olmadığına odaklandığını belirten Küle, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Rakip teşebbüslerin rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma içinde bulunup bulunmadıkları, teşebbüs birliklerinin sektördeki rekabeti engellemeye yönelik kararlarının veya eylemlerinin olup olmadığı ve piyasadaki büyük teşebbüslerin perakendecilerle ilişkilerinde rekabete aykırı davranışların ortaya çıkıp çıkmadığı öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Zira rekabet kurallarına aykırı bu davranışlar doğrudan ya da dolaylı olarak kırmızı et fiyatlarının artmasına yol açabilmektedir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde, ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının yüzde onuna varan idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir.

Kurumumuz tüketicilerin beslenmesinde ve bütçesinde önemli yeri olan kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı olup sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir."