Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tebliğine göre; Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, 13 Nisan’a yaptığı toplantı sonuncunda, pandemi bakım hizmeti ile pandemi yoğun bakım hizmetlerini sağlık uygulama tebliği ekinde yer alan hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan hizmetleri listesinden çıkardı. 

Söz konusu listeler, sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma ve faturalandırılmasına esas teşkil ediyor.

karar1