Haber: Dudu Karaman

Denizli Otizm Derneği ile İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği ortaklığında gerçekleştirilen ve bir yıl içinde 100’e yakın otizm derneği ile yapılacak çalışmalarla sürdürülecek "Ayrımcılığa Karşı Birlikte Güçleniyoruz” projesinin İstanbul etabı tamamlandı.

Ayrımcılık mağdurlarının adalete erişiminin iyileştirilmesi için sivil toplum koalisyonu inşa edilmesi projesi kapsamında Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Hollanda Helsinki Komitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen çalışma, 17 Nisan’da yapıldı.

Toplantıya Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir ve İstanbul’dan otizm derneklerinin ve baroların temsilcileri katıldı. Sonraki aşamalarda Samsun, Adana ve Malatya’da bölgesel toplantılar gerçekleştirilecek. 

İŞBİRLİĞİ, DAYANIŞMA VE SAVUNUCULUK

İstanbul Taksim’de Karşı Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda otizm alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin hak temelli bakış ve ayrımcılıkla mücadele kapasitesini artırmak için işbirliği ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Katılımcıların kendi illerinde yaşadığı sorunları dile getirdiği toplantıda öncelikli olarak eğitim ve yetişkin otistiklerin durumuyla ilgili sorunlar öne çıktı. Baro Engelli Hakları Komisyonlarının il bazında aktif hale gelmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Türkiye’deki illerdeki baroların büyük çoğunluğunda Engelli Hakları Komisyonu olmadığı ya da var olan komisyonların yeterince aktif olarak çalışmadığı dile getirildi. Toplantıda, eğitim hakkıyla ilgili savunuculuk kampanyalarına ihtiyaç duyulduğu, bakım merkezlerindeki otistiklerin yaşadığı sorunların insan hak ve özgürlükleri gözetilerek planlanması gerektiği ifade edildi. Bunların yanı sıra dava izleme, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi ulusal insan hakları mekanizmalarına otistiklerin yaşadığı hak ihlalleriyle ilgili başvuruların artması gerektiği de vurgulandı.

TOPLANTIYA KATILAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Bursa Otizm Bireyler ile Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği

Denizli Otizm Derneği

Denizli Barosu Engelli Hakları Komisyonu

Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği

Eskişehir Barosu Engelli Hakları Komisyonu

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği

Otizm Güçlü Aile Derneği

DOD VE İSOT ÇALIŞAMLARI

Denizli Otizm Derneği (DOD), 2 Nisan 2014 tarihinde, Denizli’de yaşayan ve otistik çocuğu olan aileler tarafından kurulmuştur. Hak mücadelesi temelli ve savunuculuk odaklı bir sivil toplum örgütü olarak kendisini tanımlar. Temel ilkeleri; katılımcılık, fayda yaratma, şeffaflık, çözüm odaklılık, ayrımcılık karşıtlığı, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirliktir. Otistiklerin insan hak ve onuruna yakışır bir hayat sürmesini desteklemek amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası alanda, savunuculuk, farkındalık çalışmaları, eğitsel rehberlik, aile danışmanlığı, işbirliği ve politika geliş)rme çalışmaları yapmaktadır. 

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği (İSOT) ise, 2018 yılının Dünya Otizm Farkındalık Gününde (2 Nisan) otizmli bireylerin aileleri ve otizm gönüllüleri tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Türkiye genelinde hak temelli gönüllü çalışmalar yürütmüştür. Otizmlilerin haklarını yasal zeminde savunmak, otizmli bireylerin ve yakınlarının bağımsız olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve güçlenmelerini sağlamak, toplumun otizmi öğrenmesine ve otizmli bireyi doğru anlamasına katkı sağlamak ve otizmli bireylerin ve ailelerinin sosyal güvencelerinin her bakımdan tam anlamıyla sağlandığı dışlanma ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir toplumsal yaklaşımı hayata geçirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.