Tez-Koop-İş Samsun Şubesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve OMKAN işçilerinin toplu İş Sözleşmelerinin 23 Haziran’dan bu yana bağıtlanamadığı için her hafta perşembe günü OMÜ kampüsü içerisinde bulunan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi önünden OMÜ Rektörlüğüne yürüyor. Gözlerini siyah bantla kapatarak protesto eylemi yapan işçiler “14 Ekim 2022 tarihine kadar TİS bağıtlanamaz ise grev kararını işverenin kapısına asacaklarını” söyledi.

OMÜ Rektörlüğü önünde bugün basın açıklamasına başlanılmadan sendika şube idari sekreteri Buket Özden işçi arkadaşlarından kafalarındaki bandanalarıyla gözlerini kapatmalarını istedi. İşçilerin de kafalarındaki bandanaları gözlerinin üzerine indirmelerinden sonra basın açıklaması yapıldı.

GÖZLERİ KAPALI BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Tez-Koop-İŞ Samsun şubesi üyeleri OMÜ ve OMKAN işçileri yine OMÜ Rektörlüğüne kadar yürüdüler. Yürüyüş sonunda OMÜ Rektörlüğü önüne gelen işçiler basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını Tez-Koop-İş Samsun Şube İdari Sekreteri Buket Özden yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Sendikamız TEZ KOOP-İŞ arasında yürütülmekte olan 01.07.2022-30.06.2024 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 23 Haziran 2022 tarihinde başlamıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü adına bağlı olduğu işveren sendikası Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yürütmektedir. Aynı dönemde Ondokuz Mayıs Vakfı (OMKAN) ve bağlı işyerlerinde çalışan işçiler adına da OMKAN Yönetim Kurulu ile de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütülmektedir. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 3 aya yakın süre geçmesine rağmen hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile getirmek için haftalardır eylemlerini sürdürmektedir. Sendikamız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde uzun yıllardır örgütlüdür ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu dönem işveren sendikası TÜHİS’e üye olan üniversitede Sendikamızın işverene iletmiş olduğu toplu iş sözleşmesi teklifine karşı hiçbir ilerleme kaydedilmemiş; TÜHİS kendi teklifini dayatma yaparak toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini engellemiştir.

"YÜZDE 5’LİK ZAM İLE BİZE SEFALET, YOKSULLUK ÜCRETİ TEKLİF EDİYOR"

Dün OMÜ Rektörlüğü tarafından toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili yapılan açıklamayı şaşkınlıkla okuduk. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada; 30 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğü sona eren toplu iş sözleşmesinden doğan yüzde 37,35'lik zam oranı ile TÜHİS tarafından yeni dönem toplu iş sözleşmesinin ilk altı ayı için önerilen yüzde 5 zam oranı toplanarak yüzde 42,35 oranında zam yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak belirtmek de fayda var, yüzde 37,35’lik zam oranı yani 01.01.2022-30.06.2022 döneminde oluşan TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, bir önceki dönem toplu iş sözleşmesinin son gün zammıdır. Her toplu iş sözleşmesinin ücret zamları kendi dönemi içerisinde planlanmaktadır. Rektörlüğün de ifade ettiği gibi 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere TÜHİS tarafından yeni dönem toplu iş sözleşmesinin birinci yıl birinci altı ay dönemi için yüzde 5 ücret zammı teklif edilmiştir. Sendikamızın itirazı da bu zam oranınadır. Hayat pahalılığının giderek arttığı, enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, elektrik, doğalgaz, gıda, yakıt gibi yaşamsal önemdeki temel tüketim maddelerine ve hizmetlere her geçen gün yeni zamlar eklendiği, çalışanların giderek daha fazla yoksullaştığı bir dönemde işveren sendikasının yüzde 5 ücret zammı teklifi kabul edilebilir değildir.

"SOSYAL HAKLAR VE ÜCRETLER EŞİTLENMELİ"

Akşener: Özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyorum Akşener: Özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyorum

Sendikamızın talebi nettir, kamu kurumlarında benzer hizmet gruplarında çalışan işçiler arasında ücrette ve sosyal haklarda eşitlik sağlanmalıdır. OMÜ işçilerinin ücretleri diğer kamu kurumlarında çalışmakta olan işçilerin ücretleriyle eşitlenmelidir. Diğer yandan OMÜ işçileri haftalardır Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getirmektedir. Üniversitenin en önemli bileşeni olan işçilerin, üniversite içerisinde yaptıkları hak arama eylemleri Rektörlüğün ifade ettiği gibi demokratik hak arayışının sınırlarını aşmamakta aksine üniversitede iş barışının bir an önce tesis edilmesi için OMÜ işçileri yoğun çaba sarf etmektedir.

 "İŞÇİLER EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALMADAN MASADAN KALKMAYACAK"

Haftalardır buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne sesleniyoruz: Sendikamızın toplu pazarlık sürecinin başından beri tutumu çözüm odaklı olmasına rağmen işveren sendikasının ve Rektörlüğün tutumu çözümden oldukça uzaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine diğer kamu kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ücretler dayatan, sendikamızın yıllardır mücadele ederek kazandığı hakları geri götürmeye çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve İşveren Sendikası TÜHİS bu uzlaşmaz tutumdan bir an önce vazgeçmelidir. Tez-Koop-İş Sendikası olarak bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Yıllardır gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan işçiler bu üniversitenin işçileridir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri toplu sözleşme masasından harcadığı emeğin, döktüğü alın terinin karşılığını almadan kalkmak istemiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerinin haklı talepleri karşılanmazsa işçiler sendikalı olmaktan aldığı güçle Anayasal haklarını kullanmaktan çekinmeyecektir."