2009 yılında güçlendirme projesi ile ayakta kalan Antakya Belediye Konutları A2 blok adresindeki bina, hem Maraş depremleri hem de Hatay'daki 6.4'lük son depreme rağmen ayakta kaldı. Görüntü sonrası 'Kader mi? İhmal mi?' soruları tekrar tartışma konusu oldu. Tezi hazırlayan İnşaat Mühendisi Mustafa Tümer Tan, proje hakkındaki detayları Karar'dan Gülcan Aslan'a anlattı...

Projenin Prof. Dr. Güney Özcebe rehberliğinde Prof. Dr. Barış Binici’nin içinde bulunduğu geniş bir çalışma grubu tarafından yapıldığını Mustafa Tümer Tan, hocalarının danışmanlığında ve kendi tez çalışması kapsamında bu yapının seçilerek teorideki yöntemin uygulandığını söyledi.

'BİNA SAKİNLERİNİN EVLERİNİ BOŞALTMASI GEREKMEDİ'

Projeyi, Prof. Dr. Güney Özcebe liderliğinde, NATO’dan 50 bin euro gibi bir finansman desteği alarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Tan, projenin önemli detayı içinse "Bina sakinlerinin evlerini boşaltması gerekmedi" dedi.

Projede karbon fiber detayına dikkat çeken Tan, binanın iç ve dış tarafında uygulanan yöntemi şöyle anlattı:

"Yöntem esasen bina içerisinde uygun tuğla duvarların her iki yüzüne çapraz şekilde karbon fiber tabakalar uygulanması şeklindeydi. Bu karbon fiber çapraz tabakalar binadaki mevcut kolon-kiriş birleşim bölgesine yine karbon fiberden yapılma ankrajlar ve epoksi yardımıyla ankrajlanmaktadır. Böylece, tuğla duvarların deprem yükleri altında çekme-basınç çubukları şeklinde taşıyıcı hale getirilerek, binanın yanal taşıyıcı sistemine katkıda bulunması sağlandı."

BİNANIN DIŞINDA BETONARME PERDELER KULLANILDI

Hibrid bir yaklaşımla binanın dışında, temelden en üst kata kadar, taşıyıcılara ve döşeme seviyelerine ankrajlanmış betonarme perdeler uygulandığını ifade eden Tan, "Bodrum ve zemin katta bir oturum olmadığı için karbon fiber yapılmış tuğla duvarların altına denk gelen yerlerde betonarme perde duvarlar oluşturuldu. Zemin kat 4.8 m yüksekliğinde olduğu ve binanın genel taşıyıcı durumu da zayıf görüldüğü için, yumuşak kat düzensizliğine ekstra önlem alabilmek adına, zemin kattaki açıklıklara çepeçevre tuğla duvar örüldü" dedi.

Yaşanılan deprem içinse 'Maalesef şaşırtmadı' diyen Tan, "Türkiye’nin bu en büyük sorunu, siyaset üstü bir anlayışla, pozitif bilime, etiğe ve ortak akla dayalı politikalarla ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.