Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, müşterinin tanınması kapsamında kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre; 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenleme yapıldı.

85 BİN LİRA OLAN TUTAR 185 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

TCMB: Firmaların döviz varlıkları 3 milyar 31 milyon dolar azaldı TCMB: Firmaların döviz varlıkları 3 milyar 31 milyon dolar azaldı

Bu kuruluşlar, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Daha önce bu kapsamda parasal alt sınır 85 bin liraydı. 

ELEKTRONİK TRANSFERLERDEKİ SINIR DA 15 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken sınır da 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.