Haber: Hülya Kılınç


Basın açıklamasını Şube Başkanı İsmail Çırak okudu. Çırak, okullarda güvenlik sorunu olduğunu ve bu sorunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak bir veli olarak çocuklar için endişeli olduğunu kaydetti.  


“OKULLARDA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK!”


Okullara güvenlik verilmesi için defalarca il milli eğitim müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleriyle bakanlık düzeyinde görüşmeler yaptıklarını ancak önlem alınmadığını hatırlatan Çırak “Okullarda güvenlik yok, can güvenliğimiz yok, çocuklarımızın güvenliği yok. Son kez şunu haykırıyoruz güvenlik en doğal insan hakkıdır. Güvenliğimizi istiyoruz”dedi. 


“EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ŞİDDET YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKARILSIN” 


Eğitim Gücü Sendikası İl Sekreteri Zülfiye Özcan da, eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddettiklerini dile getirdi.  Milli Eğitim Bakanlığına seslenen Özcan “Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ciddiyetinin farkında olduğumuzu ve bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz.  Eğitim Gücü Sen olarak, 9-10 Mayıs 2024 tarihinde iki  günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. ‘Eğitim Çalışanlarına Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Okullarımıza yeterli sayıda güvenlik görevlisi temin edilmesini istiyoruz. Bu yasal ve somut adımlar atılmadan, eğitim çalışanlarının güvenliği sağlanamaz. Eğitim Gücü Sendikası olarak, eğitim çalışanlarının güvenliği için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zorlu mücadelede tüm eğitim çalışanlarını yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü unutmayın, eğitim herkesin hakkıdır ve eğitimde şiddetin yeri yoktur” diye konuştu.