Malatya'da 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"yle ilgili toplantı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, "Kooperatifler kadınların güçlenmesine katkı sunan önemli bir işletme modeli olarak öne çıkıyor. Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini birleştiriyor, kendi iş fırsatlarını yaratabiliyor, ürün yelpazelerini genişletebiliyor ve piyasalardan daha fazla pay alabiliyor."

"Türkiye’de yaklaşık 60 bin kooperatif ve 7 milyona yakın ortak bulunmakta" dedi.

Malatya’da Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yerel paydaş toplantısı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kentte 21 kadın kooperatifinin aktif olarak devam ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise şunları söyledi:

"KOOPERATİFLER, KADINLARIN GÜÇLENMESİNE KATKI SUNUYOR"

“Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini birleştiriyor, kendi iş fırsatlarını yaratabiliyor, ürün yelpazelerini genişletebiliyor ve piyasalardan daha fazla pay alabiliyor. Böylelikle kapasiteleri ve becerilerini geliştirerek farklı eğitim imkânlarıyla özgüvenlerini pekiştiriyorlar. Gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükselterek ailelerinin de refahını artırabiliyorlar. Dünya genelinde 145 ülkede 1 milyarın üzerinde ortak ve müşteriye sahip 2,6 milyon kooperatif bulunuyor. Kooperatiflerin sahip oldukları toplam varlıkların değeri 19,6 trilyon dolar. 156 ülkeyi kapsayan bir çalışmaya göre dünya ölçeğinde, tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak kooperatiflerde istihdam edilenlerin sayısı en az 280 milyon kişi. Türkiye’de de benzer biçimde yaklaşık 60 bin kooperatif ve 7 milyona yakın ortak bulunmakta.

"KADINLARIN KOOPERATİF KURMALARINI KOLAYLAŞTIRDIK"

Ülkemizin 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı’nda kadın kooperatiflerinin güçlendirilerek destekleyici hizmetlerin sunulması için gerekli çalışmaların sürdürülmesi politikası yer alıyor. Ulusal İstihdam Stratejisi ile Bakanlığımız koordinasyonunda uygulanmakta olan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı da kadın kooperatiflerini öne çıkaran önemli politika belgelerimiz arasında bulunuyor. Bakanlık olarak ülkemizin üst politika belgelerinde yer alan hedefler ve yapılan araştırmaların bulguları çerçevesinde kooperatifçiliğin kadınların üretkenliklerini arttırmada taşıdığı potansiyeli göz önünde bulundurarak kadın kooperatifleri çalışmalarımıza ivme kazandırdık. Bakanlığımız koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolünü 2018 yılında yürürlüğe koyduk. Üçlü Protokolün yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Çalışma gruplarının gerçekleştirdikleri çalıştay, eğitim, bilgilendirme toplantıları ile yaklaşık 40 bin kişiye ulaştık, 871 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik. Kadın kooperatifleri arasında iş birliği ve diyaloğu geliştirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları’nı gerçekleştirdik, 10 bölgesel buluşma ile yaklaşık 4 bin kişiye ulaştık."

Bornova Belediye Başkanı: Doğru zamanda doğru kararlar verdik Bornova Belediye Başkanı: Doğru zamanda doğru kararlar verdik