Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), 2019’da açılan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Rezervuar kadrosuna yerleşen M.O.D.’nin "hukuka aykırı" bir şekilde yerleştiği iddiasına ilişkin açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi söz konusu işlemin iptaline karar verdi. Kadroya yerleşemeyen akademisyen Tuna Eren’in başvurusunu değerlendiren mahkeme, karar gerekçesinde rektörün atama yetkisinin rektör tarafından kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, işlemin rektör yardımcısı tarafından yapıldığı için "hukuka aykırı" olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da atamaya ilişkin dekan ve ilgililer hakkında disiplin soruşturması yapılmasını talep etmişti.

İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

ODTÜ, 3 Nisan 2019’da, mühendislik fakültesinde petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, Rezervuar alanında doktor öğretim üyesi için kadro ilanı vermişti. Kadroya M.O.D. isimli akademisyenin yerleşmesi üzerine ilana başvurup yerleşemeyen akademisyen Tuna Eren, reddedilmesine ilişkin kararın "hukuka aykırı" olduğu iddiasıyla YÖK’e ve yargıya başvurmuştu. Eren’in yargıya başvurusu ise Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce reddedilmişti. Eren’in karara itirazını değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı

'REKTÖRÜN GÖREVİ' DENİLDİ

Cumhuriyet'ten Çağatay Akyol'un haberine göre kararın gerekçesinde, rektöre verilen atama yetkisinin devredilebileceğine yönelik yasada bir hüküm bulunmadığı vurgulanarak, "Bu yetkinin bizzat rektör tarafından kullanılması göz önüne alındığında diğer adayın atamasının uygun bulunmasına yönelik işlemin rektör yardımcısı tarafından kullanıldığı görülmekle uyuşmazlık konusu kadroya yapılan atamada bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Gerekçenin devamında da şunlara yer verildi:

"Rektör tarafından her aday için değerlendirme yapılması ve işlem tesis edilmesi gerekirken bu prosedür işletilmeksizin doğrudan dekanlık yazısı ile davacının atama başvurusunun reddine yönelik işlemde yetki yönünde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır."