Haber:Hülya Kılınç 


Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği, Kuzey yarım kürede ilk kirazın yetiştiği Sancaklıbozköy'de 850 hektar alan üzerine Organize Sanayi Bölgesi kurulması için uygun görüş veren Toprak Koruma Kurulu'nun kararının iptali istemiyle açtığı davayı kazandı. 


MAHKEME İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI BULDU 


Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği ile dernek başkan yardımcısı Osman Kurbanoğlu ve dernek üyesi Süheyla Ertosun adına, yine dernek üyesi Avukat Halim İnç tarafından vekaleten Manisa Valiliği'ne (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) karşı açılan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin de davalı yanında müdahil olduğu dava, 29 Kasım 2023 tarihinde Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde karara bağlandı. Manisa 1. İdare Mahkemesi, sanayi alanı ihtiyacının mevcut tarım alanları dışında karşılanabilmesine yönelik alternatif alan bulunup bulunmadığı araştırılmadan tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulmayarak, istinaf yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla işlemi iptal etti. 

WhatsApp Image 2023-12-07 at 09.01.31 (3)


“ÇEVRE KİRLİLİĞİ KANSER VAKALARINI ARTIRACAK”


Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun, mahkemenin kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede yeni sanayi bölgelerinin kurulmaya devam ettiğini ve tarım topraklarının hızla yok olduğunu belirterek, Manisa'yı çok büyük tehlikelerin beklediğini kaydetti. 
Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin doğudan batıya doğru, 50 km’lik bir hatta Turgutlu, Bağyurdu, Kemalpaşa, Sancaklıbozköy, Manisa, Muradiye, Çiğli ve Menemen OSB’lerinin ortasında kaldığını anlatan Ertosun, bugün en büyük sorunlardan birini oluşturan çevre kirliliğinin, önümüzdeki yıllarda özellikle  insanlarda kanser hastalığında patlamalar yaratacağı görüşünü dile getirdi. 


“MANİSA YENİ SANAYİ ALANLARINI KALDIRAMAZ”


Mahkemenin vermiş olduğu kararın, tarım arazilerinin sanayi bölgelerine kolaylıkla tahsis edilmesini önlemesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Ertosun, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Manisa, hava kirliliği bakımından alarm veren iller arasındadır. Esasen Ülkemizde tarım can çekişmekte ve en verimli topraklarımız hızla azalmaktadır. Kentimiz sağlıksız bir şekilde büyümektedir. Sanayileşmeye karşı olmadığımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Ancak Manisa'da kurulan sanayinin yeterli olduğunu, daha fazlasını kaldıramayacağını, burasının birinci derece deprem bölgesi olduğunun dikkate alınmasını, yeni OSB'lerin Manisa'nın gelişmemiş ilçelerinde ve başka illerde kurulması gerektiğini düşünüyoruz”dedi.

WhatsApp Image 2023-12-07 at 09.01.31 (2)