Kısa vadeli dış borç stoku, mayısta 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,6 artarak 134,5 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, mayısta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 10,6 artarak 134,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,2 artışla 56,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,9 yükselişle 49 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, mayıs ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,1 artışla 12,3 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,8 yükselerek 15,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 12,1 artarak 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 16 artışla 11 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,8 artarak 43,8 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 80,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna göre yüzde 9,5 artarak 24,3 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 10,1 yükselerek 80,8 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 12,4 artışla 71,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,7 yükselerek 62,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, mayıs sonu itibarıyla 437 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 88 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKUNUN YÜZDE 45,5'İ DOLAR

Kısa vadeli dış borç stoku mayıs sonu itibarıyla yüzde 45,5'i dolar, yüzde 25,9'u euro, yüzde 9,1'i TL ve yüzde 19,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Mayıs sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 182,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,5 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,9, Merkez Bankası'nın yüzde 16,1 ve özel sektörün yüzde 65 paya sahip olduğu görüldü.