KESK Antalya Şubeler Platformu OHAL’in yıl dönümü nedeniyle başlattığı Adalet Nöbetinin ikincisine Attalos Heykeli önünde devam etti. Attalos Heykeli önünde toplanan KESK üyeleri adına konuşan ESM Antalya Şube Başkanı Tanju İşeri şunları ifade etti.

251 vatandaşımızın hayatını yitirdiği, iki binden fazla vatandaşımızın yaralandığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti. Aradan geçen zamana ve çok sayıda ifşa, belge ve bilgiye rağmen, 15 Temmuz darbe girişimi hala aydınlatılmamış, siyasi ayağı ortaya çıkarılmamıştır. 

17-25 Aralık hadisesine kadar “Hizmet Hareketi” diye tanımladıkları ve aralarında su sızmayan, devletin her kademesinde birlikte emek ve demokrasi karşıtı politikalar yürütenler arasında yaşanan iktidar kavgasının darbe girişimiyle sonuçlanmasını “Allah’ın lütfu” olarak değerlendirip 20 Temmuz 2016 tarihinde OHAL ilan etmeleri üzerinden de 6 yıl geçti.  

OHAL sürecinden bu yana tam anlamıyla bir anayasasızlaşma süreci yaşanmaktadır. Hak arama özgürlüğü, savunma hakkı, masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı etkili başvuru yolu ihlal edilerek iktidara bağlı OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Daha sonra da bu komisyonun ret ettiği başvurulara itirazları incelemek üzere HSK eliyle özel yetkili idare mahkemeleri kuruldu ve bu mahkemelerin kararları komisyonun kararlarını onaylamanın ötesine geçmedi. 

Düşünce ve kanaat özgürlüğü hakkı, ifade özgürlüğü, Anayasanın 25. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi bağlamında ihlal edildi. Örgütlenme özgürlüğü, Anayasanın 51 ve 53. maddeleri ile AİHS’in 11. maddesi, ILO’nun 158 sayılı sözleşmesi bağlamında ihlal edildi. Binlerce kamu görevlisi sendikal haklarını kullandıkları için ihraç edildiler. Özel hayata saygı hakkı, kişisel veriler Anayasanın 20. maddesi ile AİHS’in 8. maddesi bağlamında ihlal edildi. Çalışma hakkı Anayasanın 49 ve 50. maddeleri, BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 7. maddesi, ILO’nun 111 ve 158 sayılı sözleşmeleri bağlamında ihlal edildi. Toplanma ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasanın 34. maddesi ile AİHS’in 11. maddesi bağlamında ihlal edildi. Seyahat özgürlüğü hakkı, sadece suç isnat edilenler değil eş ve yakınlarının pasaport iptalleri ile Anayasanın 23. maddesi bağlamında ihlal edildi. Mülkiyet hakkı mal varlıklarına el konulması suretiyle Anayasanın 35. maddesi bağlamında ihlal edildi.

OHAL süreci aynı zamanda Tek Adam rejiminin kurum ve kurallarıyla kurumsallaştırılması için büyük bir fırsat olarak değerlendirildi.

20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 7 kez uzatılan OHAL iki yıl sonra 19 Temmuz 2018’de kaldırıldı. Ancak OHAL yetkilerini en az 3 yıl daha uzatan ve hukuksuz ihraçlara devamı sağlayan geçici 35. Maddeyi de içeren 7145 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun’un 25 Temmuz 2018’de TBMM’de kabul edilmesiyle kesintisiz devam eden bir OHAL rejimi yaratıldı. 

Fiili OHAL ortamında inşa edilen Tek Adam Rejimi uygulamaları sonucunda toplumun birçok kesiminde adalete olan ihtiyacı hiç olmadığı kadar temel bir talep haline getirmiştir.

KESK olarak da sendikal hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin artmasına karşı ve KESK’li ihraç üyelerin görevlerine iade edilmelerine yönelik hukuki, fiili ve meşru mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir.  

Bundan ve 20 Temmuz AKP sivil darbesi uygulamalarının yıl dönümünden hareketle; KESK bütünselliğinde tüm illerde “OHAL Sürüyor, Adaletsizlik Büyüyor!” şiarıyla ADALET NÖBETİ eylemi gerçekleştiriyoruz.

Bu vesileyle, iktidar bloğunun temel hak ve özgürlükleri ayaklar altında alan, anayasayı hiçe sayan, yargıyı siyasallaştıran, başta çalışma hakkımızı elimizden alan hukuksuz ihraçlar olmak üzere bu uygulamalar nedeniyle mağdur olan, demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet talebi olan tüm kesimleri eylemimiz ile dayanışmaya, omuz omuza birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Karadeniz hariç kavurucu sıcaklara devam! Türkiye’de bugün hava nasıl olacak? Karadeniz hariç kavurucu sıcaklara devam! Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?