Haber: Fatoş Erdoğan

İstanbul Tabip Odası başkanı Nergis Erdoğan "Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinin görevden alınması davası akla, mantığa ve hukuka aykırıdır, ülkemiz hekimlerine ve halkın sağlık hakkına yönelik bir tehdittir, kabul edilemez." dedi.

TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınması talepli açılan ve 10 aydır süren davanın muhtemel karar duruşması, 30 Kasım 2023 Perşembe günü Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. İstanbul Tabip Odası, konuya ilişkin Cağaloğlu binasında "Seçimle Gelen Seçimle Gider. Meslek Örgütüme Dokunma" başlıklı basın toplası düzenledi. İstanbul Tabip Odası, Cağaloğlu binasında düzenlenen basın toplantısına İTO Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Erdoğan, İTO Yönetim Kurulu Genel Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, İTO ve TTB bir önceki dönem başkanları Dr.Gencay Gürsoy, Dr.Taner Gören, Dr. Özdemir Aktan, TTB önceki dönem başkanı Raşit Tükel ve çok sayıda hekim katıldı.

"Seçimle Gelen Seçimle Gider, Meslek Örgütüme Dokunma, 30 Kasım’da Ankara’dayız" pankartının açıldığı basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Erdoğan okudu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinin görevden alınması davası akla, mantığa ve hukuka aykırıdır, ülkemiz hekimlerine ve halkın sağlık hakkına yönelik bir tehdittir, kabul edilemez diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan şunları söyledi:

" Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinin görevden alınması davası, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın kendi uzmanlık alanında yaptığı bir açıklama sonucu savcılık makamınca açılmıştır. Dava “sözde” dayanağını 6023 sayılı TTB yasasına 1980 darbesi sonrasında eklenen ve son derece muğlak, iktidarların hekim örgütleri üzerindeki baskısını hedefleyen “amaç dışı faaliyet” yapılması halinde merkez konseyi üyelerinin görevden alınacağı maddesinden almaktadır.

Ancak, gerekçe gösterilen açıklama Merkez Konsey tarafından TTB görüşü olarak yapılmamıştır. Bu nedenle tüm Merkez Konsey üyelerine teşmil edilmesi hukuka aykırıdır.

Dava ile ilgili bir başka garabet Şebnem Korur Fincancı’ya atfedilen suçla ilgilidir. Şebnem Korur Fincancı’ya verilen ceza henüz istinaf aşamasındadır ve sonrasında da Yargıtay yolu açıktır. Bu nedenle söz konusu ceza ve isnat edilen suç henüz kesinleşmemiştir. Ayrıca Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması davası, Merkez Konseyi Başkanı kendisine isnat edilen suçla ilgili sorgulanmadan ve saatler içinde açılmıştır.

Öte yandan, 30 Kasım’da altıncısı yapılacak olan duruşmaların her birisinde TTB avukatları tarafından seçilmelerinden bu yana üye değişikliği olduğu bildirildiği halde ‘Merkez Konseyi’ tanımı ile mahkemenin kimleri kastettiği halen anlaşılamamıştır. Bu tutumun ülkenin dört bir yanından gelen hekimlerin emek ve çabalarının göz ardı edilmesi, TTB ve Tabip Odaları üzerindeki baskı ve tehdidin sürdürülmesi dışında bir açıklaması olamaz.

Yirmi yıldır süren “sağlıkta dönüşüm” programı, çalışma koşullarının güçlüğü, şiddet, itibarsızlaştırma, emeklerine gösterilen saygısızlık hekimleri yurt dışında çözüm aramaya yöneltmektedir. Genç hekimlerin artık bazı uzmanlık alanlarını tercih etmedikleri her gün yeni verilerle gözler önüne serilmektedir. Bu olumsuzluklara yol açan “sağlıkta dönüşüm” programına eklenen hukuki baskı, yalnızca hekimlerin değil ayni zamanda halkın da sağlık hakkına yönelik bir tehdittir.

30 Kasım’da İstanbul Tabip Odası olarak Ankara’da ve çatı örgütümüz TTB yöneticilerinin yanında olacağız, olası bir görevden alma karşısında TTB’yi terk etmeyeceğiz, tüm gücümüzle hekimlerin hakları ve halkın sağlığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Basın toplantısında İTO ve TTB bir önceki dönem başkanları Dr.Gencay Gürsoy, Dr.Taner Gören, Dr. Özdemir Aktan ve TTB önceki dönem başkanı Raşit Tükel de söz aldı.

"Türk Tabipleri Birliği, mücadeleyi sadece mesleki haklarla sınırlı tutan bir meslek örgütü olmamıştır. Türkiye'de barış mücadelesi için toplumsal dinamiklerinden biri olmuştur ve bu sürecektir. TTB, hiçbir zaman inandığı doğrultuda mücadele etmekten vazgeçmeyecektir. Bizi bu tür davalar hiçbir zaman durdurmayacaktır. Biz mücadelemize doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz." dedi.