Haber: Fatoş Erdoğan

İstanbul Tabip Odası (İTO), “Hastaneler Yerinde Yenilensin, Sağlıkçılar Mağdur Olmasın” talebiyle Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Hekimler ve sağlık çalışanları, İstanbul’daki Üniversite ve bakanlık hastanelerinin hızlıca yerinde yenilenmesi, hiçbir sağlık çalışanının yerinden edilmemesi, eğitim ve sağlık hizmetinin aksamaması için yetkilileri acil olarak göreve çağırdı.

Açıklamada, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yüz yıllık geçmişiyle, yetiştirdiği binlerce hekimle, bir ilçenin ve şehrin soluk alıp verdiği bir anıt hastane olmasına vurgu yapıldı. Hastanenin yerinde yeniden yapılması talep edildi.

Basın açıklamasına SES, Bakırköy Kent Savunması ve çok sayıda hekim katıldı.

"Hastaneler Yerinde Yenilensin, Sağlıkçılar Mağdur Olmasın" pankartının açıldığı basın açıklamasını İTO Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Erdoğan okudu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Tabip Odası geçtiğimiz yirmi yıldır yüzlerce sağlık çalışanı ve üyesini önlenebilir nedenlerle kaybetti. Sağlıkta dönüşüm adı altında yapılan uygulamalar şiddet yoluyla, pandemiyle kayıplarımıza yol açtı. Yaşadığımız 6 Şubat depremi ertesi bu kez beklenen İstanbul depremi nedeniyle sağlık çalışanları ve meslektaşlarının olası kaybı ile yüz yüze ve büyük bir tedirginlik yaşıyor. 

Dünyanın en önemli deprem kuşaklarında yer alan ülkemizde, depremde ayakta kalması elzem olan hastaneler, aile sağlığı merkezleri sağlık çalışanlarını ve meslektaşlarımızı aramızdan alarak yerle bir oldu.  Kolayca hatırlanacak kadar yakın, önlem alınabilecek kadar uzun bir süre önce yaşanan 1999 depreminden hiç ders alınmamışçasına can aldı hastaneler.  

Bundan böyle bir tek sağlık çalışanını enkaz altında kaybetmek istemiyoruz, çalıştığımız binalar güvenli olsun istiyoruz. 

Ancak, hastaneleri hastane yapan yalnızca binalar değildir. Onlar bir semtin, bir şehrin hafızasıdır, anılarıdır, halkının güvencesidir. 

İnsanların annesini, babasını, kendisini hayata döndüren, çocuğunun dünyaya geldiği hastaneler yirmi yıldır halkın, çalışanlarının en ufak biçimde fikri alınmadan koparılıp, yolu izi belli olmayan yerlere adeta fırlatıldılar. Gidenin geri döndüğü görülmedi, yerlerinde ne yazık ki yeller de esmedi. Esseydi aldığımız solukla belki biraz rahatlardı içimiz. Tam tersine soluduğumuz havayı kesen rezidanslar, yedi yıldızlı özel hastaneler dikildi yerlerine. 

Bu kez bize, deprem ve bina güvenliği öne sürülerek en parlak beyinleri dumura uğratacak, uygulanması neredeyse imkânsız karmaşıklıkta taşınma planları sunuyorlar. Yine çalışanları, bazen yöneticileri göz ardı ederek. 

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi yüz yıllık geçmişiyle, yetiştirdiği binlerce hekimle, bir ilçenin ve şehrin soluk alıp verdiği bir anıt hastanedir. Hak ettiği, her gün binlerce insana hizmet verdiği bu yerde yeniden yapılanmalıdır.

Tıpkı bize giderlerse gitsinler diyenlere verdiğimiz cevap gibi “gitmiyoruz”. Yerimizde güvenli binalara kavuşmak, buralarda halkın gözünde olduğumuz yerde hizmet vermek istiyoruz. Biliyoruz ki bu bir niyet meselesidir. Yerinde yapılanmak için, halkın ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini önceleyen bir irade olması gerekli ve yeterli koşuldur.  Bu irade ve niyeti gösteren her yönetim bizi yanında, yerimizden etmek isteyen her yönetim ise hekimiyle, sağlık çalışanıyla, halkıyla karşısında bulacaktır. 

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinin yerinde ve güvenli mekânlarda hizmet vereceği bir dönüşümün takipçisi olacağımıza hepinizin önünde İstanbul Tabip Odası adına söz veriyor saygılar sunuyorum." 

Öte yandan basın açıklamasında Türk Nöro-Psikiyatri Derneği Başkanı Prof Dr. Betül Zehra Yalçıner,  Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ve Türk Nöroloji Derneği üyesi Doç. Dr. Baki Arpacı birer konuşma gerçekleştirdi.