Ordu İl Engelli Meclis Başkanı Ümit İşbakan, Ordu’da Kent Konseyi’nin işleyişine dair açıklama yaptı. Kent Konseylerinin, yerelde demokratik katılımın sağlanması açısında önemli bir işleve sahip olduğuna vurgu yapan İşbakan, ayrıca şunları ifade etti:

“KENT KONSEYLERİ DERHAL OLUŞTURULMALI”

Ordu’da uzun yıllardır yerel demokrasi işlemiyor!

İşlemiyor kelimesinin yerine, işlemesi engelleniyor, daha uygun olur!

İlimizin dinamiklerinin harekete geçmesinden korkanlar, Kent Konseyini çalıştırtmadılar!

ORDU’NUN ORTAK AKLI YOK

Kent Konseyleri, yerelde demokratik katılımın sağlanması, kentsel bilincin geliştirilmesi, kentin temel sorunların çözülmesinde ortak aklın oluşturulması, hemşeri ve kentli haklarının geliştirilmesi, kent kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasına katkı sağlaması, kentin hem sorunlarını çözmede hem de gelecek ile ilgili stratejik planların yapılmasında kentte ortak aklın oluşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş gönüllülük esasına dayanan yerel meclislerdir. Yerelde Belediye yönetimine hemşerilerin katılımına imkân veren kent konseyleri, bu temel hedeflerin hangi düzeyde gerçekleştirildiğinin ve demokrasiye olan katkısının ortaya çıkartılıp araştırılması, çalışmanın temel hedefini oluşturmaktadır.

Yerel düzeyde demokrasinin gerçekleştirilebilmesi için yerel halkın yönetimin hem karar alma sürecine hem de kararların uygulanmasına yönelik denetimine etkin bir biçimde katılımının sağlanmasında Kent Konseyinin işlevi çok önemlidir!...

Günümüzde siyasal olgunluğun gelişmesi ve demokratik anlayışın benimsenmesine büyük katkı sağlayan yerel yönetimler, kent konseyleri aracılığıyla halkın karar süreçlerine doğrudan katılımına dolayısıyla yerel demokrasiye imkân tanıyan önemli kuruluşlardır!

Kent Konseyleri yerel demokrasinin işlemesine katkı sağlayan, en önemli demokrasi aracıdır!

Halkın yerelde yönetim sürecine katılmasını ve seçilmiş karar organlarının çalışmalarının denetlenmesini hedefleyen kent konseyleri, kent yönetimindeki her türlü etkinliği izleyebilen, hazırladığı raporları kamuoyuna sunarak yerel halkı bilgilendirebilen ve tartışmaya açtığı projeler ile yerel sorunların çözümüne yönelik katkı sağlayabilen demokratik platformlardır.

Ümit İşbakan

Aktivist

Ordu İl Engelli Meclis Başkanı