Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge Resmi Gazete’de yayınladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, “İnsan Hakları Eylem Planı” ile ilgili genelge Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayımlanan genelgede, İnsan Hakları Eylem Planı’nın, 11’inci Kalkınma Planı ile Yargı Reformu Strateji Belgesi temelindeki reform iradesinin devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığı belirtildi. Eylem Planıyla, detaylı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanında genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

FAALİYETLER VADELER BELİRLENECEK

Eylem Planı’nda belirtilen faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadelerin belirlendiği aktarılan genelgede, “Uygulama süreci 2 yıl olarak öngörülen Eylem Planı’nda amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için kısa (1-3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl) süreli vadeler belirlenmiştir. Bu süreler azami niteliktedir. Bazı faaliyetler yönünden ise niteliği gereği sürekli bir takvim olarak öngörülmüştür” ifadeleri yer aldı.

ORTAK ÇALIŞACAK

Eylem Planı kapsamında belirlenen her bir faaliyetin öngörülen süre içinde gerçekleşmesinin, ilgili faaliyetten sorumlu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesinde verildiği bildirilen genelgede, sorumlu bakanlıklar veya kurum ya da kuruluşların, ilgili faaliyetler kapsamında işbirliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyeceği de aktarıldı.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU

Eylem Planı’nın etkin uygulanması ve izlenmesi amacıyla “İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu”nun oluşturulduğu bilgisinin de yer aldığı genelgede, “Kurul; Cumhurbaşkanı başkanlığında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili’nden oluşacak. Cumhurbaşkanı’nın yokluğunda ise Kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek” denildi.

6 AYDA BİR TOPLANTI

Kurul'un 6 ayda bir toplanacağının belirtildiği genelgenin devamında şunlar yer aldı: “İhtiyaç duyulması halinde, görüşlerinden yararlanılmak üzere ilgili kurumların temsilcileri kurul toplantılarına davet edilebilir. Kurulan sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Eylem Planı’nda öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, uygulamaya ilişkin raporlarını 4 aylık dönemlerde Adalet Bakanlığı’na gönderecektir. Adalet Bakanlığı, Eylem Planı’nın ‘Yıllık Uygulama Raporu’nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun onayına sunacaktır. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na da iletilecek, bu kurumlar raporda ilişkin değerlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaktır. Yıllık Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır. İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet adresinden yayımlanacaktır.”