Nakliyat-İş Sendikası: Fransız işçisi yalnız değildir Nakliyat-İş Sendikası: Fransız işçisi yalnız değildir

HDK Yürütme Kurulu, 1 Mayıs’a ilişkin açıklamasında sermayeye karşı toplumun direnme gücünün hedef alındığını belirtti ve “Saray rejimine yanıt, 1 Mayıs’a tarihsel anlamına denk bir şekilde takvim gününde sahip çıkmakla birlikte, yaşamın her anı ‘1 Mayıs’laştırılarak verilecektir” ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu 1 Mayıs’a ilişkin “Yaşamın Her Anı Meclislerle 1 Mayıs'laştırılarak Engellemeler Kırılacak” başlığıyla yazılı açıklama yayınladı. 132 yıllık bir mücadele geleneği olan 1 Mayıs’ın 2021 yılında da pandemi koşulları altında karşılandığına dikkat çekilen açıklamada, kapitalizmin, etik ya da rasyonel bakımdan savunulacak hiçbir tarafının olmadığının tüm netliğiyle ortaya koyan pandemi gerçekliğinin, işçi sınıfı, ezilenler ve tüm özgürlük güçlerinin örgütlü mücadelesinin önemini her geçen gün daha belirgin olarak görünür kıldığı belirtildi.

 “SERMAYEYE KARŞI TOPLUMUN DİRENME GÜCÜ HEDEF ALINIYOR”

JinNews’te yer alan habere göre, devletli sistemin hiç olmadığı kadar yaşamın tüm alanlarını yok edecek noktaya ulaştığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “1 Mayıs da sermayeye ve sömürü sistemine karşı kadından ekolojiye, sömürge halklardan gençliğe, göçmenlerden işsizlere kadar uzanan geniş cephe için ortak bir mücadele değeri olarak güncellenmektedir. Sermaye, bir yandan “taşeron işçi” sistemiyle işçi için örgütlenme hakkı başta olmak üzere sahip olduğu hakların tamamını ortadan kaldırmayı hedeflerken, diğer yandan doğaya dönük saldırılarını azgınlaştırarak, gelecek kuşaklara ve tüm canlılara yaşam alanı bırakmamacasına yeryüzünü talan ediyor.   Rize’de İşkencedere Vadisi, Cengiz İnşaat gibi, saray rejiminin kollarında büyüyen lümpen rantçı burjuvazinin saldırısına maruz bırakılırken, Soma ve Ermenek maden işçilerinin maaş ve tazminatları işçilerin canıyla kasasını dolduran patronlarca gaspediliyor. Savaşa, vurgunculuğa ve kayırmacılığa dayalı bir hal alan devlet sistemi ile neoliberalizmin çıkar ortaklığı çerçevesinde yürürlüğe giren özelleştirme politikaları, sermaye ve rant şebekelerinin saldırısına karşı toplumun direnme gücünü hedef alıyor.”

"BARIŞIN TOHUMLARI EKİLİYOR"

“Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de hayatı, yükü kaldırılamaz bir cendereye çeviren kapitalizmin saldırılarına karşı direnişler de taviz vermeksizin devam ediyor” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kadınlar, '8 Mart'larda gösterdiği örgütlü gücünü, emek alanında maruz bırakıldığı çoklu sömürü ve baskı mekanizmasına boyun eğmediğinde de göstererek emek-sermaye savaşında ön safları terk etmeyeceğini ilan ediyor. Kürt halkı başta olmak üzere, bu topraklarda kimliği ve varlığı hedef alınan tüm halklar, geçerliliği proletarya için bir buçuk asır önce kanıtlanmış 'tüm insanlığın kurtuluşu için mücadele verme' ilkesini esas alan paradigmaya daha sıkı sarılarak, halklar arası eşitliğe dayalı barış içinde bir arada yaşamın tohumlarını ekiyor. Halkların Demokratik Kongresi böyle geniş ve çok boyutlu bir mücadele perspektifiyle 1 Mayıs’ı alanlarda emek, demokrasi ve özgürlük güçleriyle sahiplenmeye devam edecektir. 1 Mayıs İşçi Dayanışma ve Mücadele Günü’nde birleşik ifadesini bulan değerleri, yaşamın tüm alanlarını meclislerle örgütleyerek büyütmeyi sürdürecektir. Pandemiyle gelişen koşulları meydanları işçilere ve devrimcilere kapatmak için fırsat bilen saray rejimine yanıt, 1 Mayıs’a tarihsel anlamına denk bir şekilde takvim gününde sahip çıkmakla birlikte, yaşamın her anı ‘1 Mayıs’laştırılarak verilecektir.”