Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin ardından bu bölgeler için mücbir sebep hali ilan etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin ardından bu bölgeler için mücbir sebep hali ilan etti. Mücbir sebep halinin ilan edilmesiyle sel bölgelerinde çok sayıda beyanname vermenin ve ödemenin süresi uzatıldı. Vergi borçlarına da faizsiz 24 taksit imkanı geldiği bildirildi.

Söz konusu illerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından selin başlangıç tarihi ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, sel tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, sel tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi
uzatıldı.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecek.

Gözden kaçırmayın

Yazlık evlerin satış fiyatları yüzde 400'ü aştı Yazlık evlerin satış fiyatları yüzde 400'ü aştı

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2. geçici vergi beyannamesi verilmeyecek.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecek.